Matèries 2n d'ESO

Els alumnes han de cursar al segon curs les següents matèries:

Ll. catalana i lit. 3h Ll. castellana i lit. 3h Anglès 3h

Matemàtiques 3h Geografia i hist. 3h

Física i Química 3h Tecnologia I 3h

Educació física 2h Religió/v.ètics 1h Tutoria 1h

S'haurà d’escollir una assignatura entre les següents optatives:

Ed. Plàstica II o Música II o Alemany o Francès 3h .

A més, els alumnes tindran una hora de reforç de :

Matemàtiques, Català i Castellà