Acompanyaments PEI ies/conservatori

Benvolguts alumnes i famílies, 

El trasllat dels alumnes entre els dos centres PEI és un dels aspectes que està ben definit a les instruccions d’organització del programa des de la seva posada en marxa. El mecanisme de trasllat de l’alumnat necessàriament ha de cobrir totes les garanties de responsabilitat que marca la legalitat. Aquesta garantia en la custòdia s’ha de combinar amb la necessitat d’optimitzar l’agilitat als trasllats de l’alumnat PEI entre els dos centres i el temps  disponible per al dinar. És per aquest motiu que el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca i l’IES Joan Maria Thomàs han acordat les següents mesures:

Totes aquestes mesures van dirigides a la millora del trasllat i de la disponibilitat del temps de dinar dels alumnes PEI. L’efectivitat d’aquestes mesures serà major amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat PEI. Es demana als alumnes puntualitat i responsabilitat en el seguiment de les indicacions del professorat i d’aquestes instruccions. La comissió de Seguiment PEI en farà una valoració trimestralment i informarà al Servei dels Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.


Comissió de Seguiment PEI.