PEI

Programa d'Ensenyaments Integrats dirigit a alumnat que cursi simultàniament els ensenyaments professionals de música i dansa, i l'ESO o el Batxillerat.

Des del curs 2015-16 des de l’IES Joan Maria Thomàs en coordinació amb el Conservatori de Música i Dansa i la Conselleria d’Educació va engegar el programa PEI amb els objectius bàsics de:

    • Racionalitzar l'horari escolar de l'alumnat PEI.
    • Millorar el seu rendiment acadèmic.
    • Optimitzar l'ús del temps no lectiu.

Aquest programa permet l'adequació de l'horari mitjançant una sèrie de mesures organitzatives que afavoreixen jornades escolars contínues en les quals es coordinen els horaris d'ambdós ensenyamets.

Per això, l'alumnat PEI haurà de sol·licitar en el moment de formalitzar la matrícula la convalidació de les assignatures oportunes, depenent del curs d'ensenyaments professionals de música o dansa i del curs d'ESO o Batxillerat de què es matriculi.

Podeu consultar les assignatures que es poden convalidar al següent enllaç.

Més informació en els següents enllaços:

Normativa Conselleria