Matèries 3r d'ESO

Els alumnes han de cursar al tercer curs les següents matèries:

Ll. catalana i lit. 3h Ll. castellana i lit. 3h Primera ll. Estrang. 3h

Geografia i hist. 3h Física i Química 2h Biologia i geologia 2h Tecnologia I 3h

Educació física 2h Religió/v.ètics 1h Tutoria 1h

S'haurà d’escollir:

Matemàtiques Acadèmiques 4h o Matemàtiques Aplicades 4h

I una assignatura entre les següents optatives:

E.Plàstica i Visual II o Música II o Alemany o Francès 3h