Programa EOIES

Des del curs 2012 el centre col·labora amb l’Escola Oficial d’Idiomes en el programa EOIES (EOI + IES = EOIES)

Què és el programa?

La LOE, en l’article 62.2 del Capítol VII (“Enseñanzas de idiomas”), estableix: “… las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por los alumnos de educación secundaria y formación profesional.”. Amb aquesta premisa i conjuntament amb l’escola oficial d’idiomes posam a disposició del nostre alumnat el PROGRAMA EOIES.

El PROGRAMA EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes de 4t de la ESO, de 1r i 2n de batxillerat.

En les seves hores habituals de classe d’idioma o fora d’elles i amb els professors del departament d’anglès del IES Joan Maria Thomàs a aquells alumnes que participen en el programa se’ls hi farà una adaptació i ampliació del currículum per adaptar-lo a les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i al final obtenir-ne els seus títols oficials.

Té caràcter voluntari per als alumnes.

La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents (a nivell orientatiu l’any 2012 la taxa és de 21,05€).

Al següent enllaç trobareu el calendari de les proves per aquest mes d’octubre.

eoies-prova-de-nivell