Programa EOIES

Des del curs 2012 el centre col·labora amb l’Escola Oficial d’Idiomes en el programa EOIES (EOI + IES = EOIES)

Què és el programa?

La LOE, en l’article 62.2 del Capítol VII (“Enseñanzas de idiomas”), estableix: “… las Administraciones educativas facilitarán la realización de pruebas homologadas para obtener la certificación oficial del conocimiento de las lenguas cursadas por los alumnos de educación secundaria y formación profesional.”. Amb aquesta premisa i conjuntament amb l’escola oficial d’idiomes posam a disposició del nostre alumnat el PROGRAMA EOIES.

El PROGRAMA EOIES és un projecte adreçat als nostres alumnes de 4t de la ESO, de 1r i 2n de batxillerat, col·laboram amb la EOI per a què els alumnes puguin seguir un curs d'anglès online i treure's un títol de l'EOI.

En les seves hores habituals de classe d’idioma o fora d’elles i amb els professors del departament d’anglès del IES Joan Maria Thomàs a aquells alumnes que participen en el programa se’ls hi farà una adaptació i ampliació del currículum per adaptar-lo a les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteix a les EOI i al final obtenir-ne els seus títols oficials.

Té caràcter voluntari per als alumnes.

Quines tasques s'han de fer?

El coordinador d'EOIES posa al classroom unes tasques setmanals de distint tipus: listening, reading, use of English, writing. Les tasques s'envien amb clau, són autocorrectives. Només en el cas dels exercicis de writing s'han de lliurar per a la seva correcció.

És obligatori fer les tasques?

Des del moment que són autocorrectives (excepte el writing) el professor no mantén un control sobre si les activitats es fan. Tenen el caràcter de preparació per als exàmens.

Hi ha classes presencials?

L'ensenyament és online. Hi ha, però, la possibilitat d'alguna classe presencial durant el trimestre. Seria durant l'horari lectiu de l'institut i se n'informaria els alumnes.

És gratuït?

La participació de l’alumnat en el programa EOIES és gratuïta, però l’alumnat que vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de pagar les taxes corresponents (a nivell orientatiu l’any 2018 la taxa és de 22,55€).

Quan i com són els exàmens?

Hi ha proves de: use of English, listening, reading, writing i speaking.

Són a finals de maig o començament de juny.

Com i quan s'ha de fer la inscripció per als exàmens?

Durant el segon trimestre. Els alumnes seran informats. El sobre es lliura a l'institut, que el durà a EOI.

Quina és l'equivalència amb les titulacions del marc europeu?

Intermediate2: B1. Advance1: B1plus.


Per més informació podeu consultar el següent enllaç