"Als je op de Hertogin Johanna A zit voelt naar school gaan als thuiskomen!"

Linda, mama van Sibel, Turan en Tarik

Maak kennis met basisschool Hertogin Johanna A

Bekijk het bovenstaande filmpje voor een sfeerimpressie


Maak kennis met Basisschool Hertogin Johanna locatie A

♫ De Hertogin Johanna A, ik ben blij dat ik hier naar school toe ga…. ♫ ♪ ♫♪

De eerste regel uit ons schoollied. Iets dat wij graag waarmaken voor onze kinderen en hun ouders….

Wij zijn een basisschool in de wijk Ruwaard met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Samenwerking in onze school kenmerkt zich door weekafsluitingen, gezamenlijke projecten en activerende werkvormen in de klas. Wij stimuleren op een positieve manier de werkhouding van kinderen en de wijze van omgaan met elkaar. Op onze school werken wij, als enige basisschool in de regio, met Denkbeelden: Dit zijn visuele denkmodellen die kinderen helpen hun leerstof te ordenen en te onthouden.

Sociale vaardigheden krijgen op onze school veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen. Wij hebben naast onze lessen hierin ook groepstrainingen o.b.v. een speciaal hiervoor opgeleide leerkracht.

Op onze school geven wij les vanuit een overtuiging dat niet ieder kind hetzelfde hoeft te leren omdat niet iedereen hetzelfde kán leren. Daar waar kinderen extra zorg nodig hebben zullen wij, in samenwerking met ouders, op zoek gaan naar de specifieke onderwijsbehoefte van desbetreffende leerling. Wij zien ouders hierbij als partner omdat zij ervaringsdeskundige zijn.


Op de hoogte blijven?

Leuke nieuwtjes en foto's van activiteiten delen we via onze Facebookpagina. Volgt u ons al?

Belangrijke informatie delen wij via onze nieuwsbrief met ouders.


IMC Basis | IMC Weekendschool

www.imcweekendschool.nl

Gewoon doen. Ontdekken! Misschien vind je iets wel zó leuk, dat je er steeds beter in wilt worden. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het fijn