Een schoolbibliotheek voor en door kinderen

In september 2011 zijn wij gestart met het opzetten van een eigen schoolbibliotheek. Niet zomaar een schoolbibliotheek, maar een bibliotheek voor kinderen die tegelijkertijd ook door de kinderen zelf draaiende wordt gehouden.

Het idee van een bibliotheek voor en door kinderen is afkomstig uit Hoorn, waar vanaf 2006 al meerdere schoolbibliotheken op deze manier zijn opgebouwd. In 2007 won dit project de Innovatieprijs van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Onze schoolbibliotheek is tot stand gekomen in samenwerking met BasisBibliotheek Maasland, vestiging Oss.

Hoe werkt een bibliotheek voor en door kinderen in de praktijk? Hulpouders krijgen de verantwoordelijkheid om als bibliothecarissen te functioneren. Ze zijn daarvoor opgeleid door BasisBibliotheek Maasland. Zij hebben geleerd hoe ze boeken moeten scannen, innemen en uitlenen, sorteren en ordenen. Alle kinderen op school hebben een gratis bibliotheekpas gekregen waarmee ze zowel op school als in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland boeken kunnen lenen. We hebben vier vaste momenten van een half uur waarop de bibliotheek open is. Elke groep heeft een eigen moment om boeken uit te zoeken of te ruilen.

Onze schoolbibliotheek is laagdrempelig; het leesplezier staat voorop. Zeker voor kinderen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is. De kinderen worden vrij gelaten in de keuze van hun boek. Hierdoor worden ze gestimuleerd om te lezen en dit bevordert de taal- en leesvaardigheid. De competenties van de leerlingen worden ook versterkt op het gebied van de sociale vaardigheden; de leerlingen leren samenwerken en oplossingen bedenken. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen en ze dragen samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de bibliotheek. Daarnaast hebben veel bevlogen ouders meegeholpen aan het tot stand komen van onze bibliotheek.