Schooltijden

De schooltijden voor alle groepen schooljaar 2017-2018

Wij hanteren het 5 gelijke dagen model, dat wil zeggen voor alle groepen is er elke dag school van

8.30 uur - 14.00 uur.