Leerlingenraad

Onze school heeft een leerlingenraad. Via verkiezingen nemen leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 plaats in de leerlingenraad.

De leerlingenraad bespreekt zaken die betrekking hebben op de school en de schoolomgeving. U kunt daarbij denken aan regels voor op het schoolplein, om gaan met pestgedrag, maar ook het opzetten van een gezamenlijke activiteit. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf met onderwerpen komen. Kinderen leren op deze manier omgaan met inspraak, het verwoorden van hun mening, voorzitten en notuleren.

De leerlingenraad staat onder de bezielende leiding van Rob Wijnhoud, leerkracht van groep 6.

van liks naar rechts: Meester Rob, Jaylin, Linou, Luke, Delilah, Nick, Bo, Anouk en Pedro