Het team

Ons onderwijsteam bestaat uit 19 leerkrachten, parttimers en fulltimers.

We hebben daarnaast nog een:

- Intern Begeleider (IB-er), Mariska Lax

- Onderwijsassistent, Erna van Hulten

- Administratieve ondersteuning, Jeannette van der Leest

- Conciërge, Bas Kerkhof

- Vaste vrijwilligers: Klaas en Famke


De directeur van de school is Marlous BasartOnderwijs ondersteunend personeel

In onze school zijn twee onderwijsassistenten werkzaam, die de leerkrachten helpen bij de voorbereiding van de lessen, ondersteuning bieden in de groep of werken met groepjes kinderen in of buiten de groep.

Daarnaast zijn er medewerkers werkzaam op het gebied van conciërgetaken, onderhoud, administratie, schoonmaak en ICT.

Intern begeleider

Op de HJ-A is Mariska Lax werkzaam als IB-er; Intern Begeleider. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg en bewaakt de zorgstructuur.

Dit houdt in dat er structureel overleg plaatsvindt met de groepsleerkrachten, directeur, zorgcoördinator en klassenassistenten. Om de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen doet zij observaties en interne onderzoeken bij leerlingen. Daarnaast voeren zij regelmatig gesprekken met ouders en leerlingen.

Bij begeleidingsvragen van leerkrachten vervult de IB'er de rol van coach.

Contacten met externe instanties, zoals School Maatschappelijk Werk en Bureau Jeugdzorg verlopen via de intern begeleider.

Bovenschools deskundige

Karin van Sonsbeek is binnen Filios Scholengroep de bovenschoolse deskundige. Zij coördineert het netwerk van intern begeleiders en zorgt mede voor afstemming en uitvoering van de gezamenlijke zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de MT leden op het gebied van de leerlingenzorg en verwijzingen naar SBO het Baken en diverse scholen voor speciaal onderwijs.

Per 1 augustus 2014 is het oude samenwerkingsverband (SWV) SPOM opgegaan in het nieuwe SWV te weten SWV 30.06.