Verkeer

Het verkeersonderwijs neemt een belangrijke plaats in op onze school.

Behalve het verkeersonderwijs op school is het ook een belangrijk onderdeel voor de school en de ouders tijdens de opvoeding van de kinderen.

Op onze school werken we met een Verkeerswerkgroep, hier in zijn vertegenwoordigd vanuit het team Helmi Boere en Bea Vos en vanuit de ouders Ad Boelen en Jos van Liebergen. In onze maandelijkse nieuwsbrief leest u over de activiteiten van de werkgroep Verkeer.

Onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)

Het BVL is een kwaliteitskeurmerk en een waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid en laat zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid en het verkeersonderwijs.

Het BVL wordt om de paar jaren opnieuw beoordeeld met als doel om de aandacht voor het verkeersonderwijs en veiligheid rondom de school te bewaken.

Voor meer informatie over BVL zie de website: www.bvlbrabant.nl

Vertaald naar onze school houdt dit het volgende in:

 • Verkeersveiligheid in het schoolbeleid
 • Verkeersprojecten voor alle groepen
 • Verkeersveilige schoolomgeving- en routes
 • Betrokkenheid van (verkeer) ouders bij verkeerseducatie.

Verkeer maakt een belangrijk onderdeel uit van ons onderwijsprogramma en we spannen ons in om de verkeersveiligheid rondom de school en de routes van en naar school zo veilig mogelijk te maken. Behalve dat verkeer een onderdeel uit maakt van ons onderwijsaanbod organiseren regelmatig activiteiten die in het teken hiervan staan.

 • Verkeersexamen voor groep 7, praktisch en theoretisch.
 • Van acht naar 1 voor groep 8
 • Stoepie voor groep 1 en 2
 • Klaar over, verkeersmethode voor groep 3 t/ m 8
 • Verkeerskrantjes
  • Op voeten en fietsen ,
  • Stap vooruit voor groep 4
  • Jeugdverkeerskrant
 • Streetwise van de ANWB
 • Verkeersproject de "Dode Hoek"
 • De "Grote Oversteek"
 • Actiedag ‘OP VOETEN EN FIETSEN"
 • ACTIE ‘De Scholen zijn weer begonnen"
 • Fietsverlichting.

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de verkeerswerkgroep:

 • Helmi Boere (leerkracht)


Voor activiteitenplan 2017-2018 klik hier

Enkele belangrijks en interessante sites: