Litteratur

Brunnsmuseet har flera projekt för att digitalisera gamla brunnsmonografier och återpublicera dessa som e-böcker. På denna sida hittar du länkar till alla dessa digitaliserade titlar.

Premiär för våra 📚Original!

Den 24 december 2023 publicerades vår allra första titel i en helt ny, parallell utgivningsserie med litteratur som helt och hållet bygger på text– och bildmaterial som aldrig tidigare publicerats i någon bok.

300-årsboken

Sätra brunn 300 år är en jubileumsbok utgiven 2001 av Sätra brunns vänförening. Boken är en antologi med 36 enskilda kapitelförfattare. Brunnsmuseet håller just nu på att samla in medgivanden för att kunna återpublicera antologin som e-bok.

Ove Hidemark

Ove Hidemark föddes den 25 februari 1931. Han var under många år verksam som arkitekt och anlitad för olika restaureringar och nybyggnationer på Sätra Brunn. Han var även aktiv med många olika skrifter och böcker som Brunnsmuseet låtit tillgängliggöra.

Dagny Larsson

Dagny Larsson föddes den 15 februari 1922. Hon arbetade många år vid studieförbundet Vuxenskolan i Sala som hade ingått samarbete med den dåvarande verksamheten vid Sätra Brunn. Hon ledde ett stort antal studiecirklar i litteratur vid Sätra Brunn.

Ruth Rosenius-Högman

Ruth Rosenius-Högman föddes 1888 i Västerfärnebo, 15 km från Sätra Brunn. Hennes koppling till Sätra Brunn är bred. Hon var både där som brunnsgäst och i rollen som journalist och författare gjorde hon flera egna intervjuer och reportage från Sätra Brunns kurort.

Petrus Tersmeden

Major Petrus Tersmeden föddes 1849 på släktgården Hellby säteri, nära Tillberga utanför Västerås. Han utbildades i det militära och nådde den höga positionen som major vid Kungliga Västmanlands Regemente i Västerås. År 1916 gav han ut Sätra Brunns krönika.

Samuel Skragge

Samuel Skragge är Sätra Brunns grundare. I sina bevarade tractater, utgivna under åren 1688–1703, berättar han själv om sin syn på hälsovattnets ursprung och hans ambition att bilda en egen kurort efter sin läromästare Urban Hjärnes förebild.

Dessa olika delprojekt sker inom ramen för ett initiativ som vi kallar Digitalisering av historiska källtexter. En utgångspunkt för detta initiativ är att e-böcker handlar om mer än enbart digital reproduktion av ett fysiskt original, det handlar istället om att utnyttja den extra funktionaliteten och användbarheten i digitala e-boksformat. Initiativet är ett led i vårt digitaliseringsarbete som vi kallar Open Sources Sätra Brunn.