Pedagogisk verksamhet


Vi har olika pedagogiska verksamheter som vi se som förutsättningar att utveckla våra gemensamma pedagogiska idéer på skolan. Detta gynnar såväl pedagoger som elever genom att vi arbetar tillsammans på olika plan. För att verkligen kunna levandegöra Utvecklingsdialogen på Stenbackaskolan arbetar vi med olika schemabrytande aktiviteter där eleverna har större möjlighet att välja innehåll och påverka sina studier. Behovet får styra och vi väjer inte för att ändra, och anpassa så att dessa svarar mot våra behov just nu.