Звіт директора за 2019-2020 навчальний рік

Звіт

директора Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

за 2019-2020 навчальний рік

Шановні батьки, вчителі, гості! Сьогодні ми зібрались для важливої події: підвести підсумки роботи школи, колективу, директора за 2019-2020 начальний рік, визначити перспективи подальшої діяльності закладу, проблеми у роботі школи та шляхи їх вирішення.

2019-2020 навчальний рік був непростий, насичений подіями, викликами, новаціями.

Колектив школи продовжував протягом року роботу над реалізацією положень НУШ, готувався до змін відповідно нового Закону «Про повну загальну середню освіту», проводив послідовну роботу по виконанню завдань , визначених Законом «Про освіту», новим Держаним стандартом початкової освіти, власною Програмою розвитку школи, перспективним та річним планами роботи школи, забезпечував роботу школи в нових умовах ( під час карантину) за новими формами навчання (дистанційне навчання).

Основна робота педагогічного колективу спрямовувалась на адаптацію п’ятикласників, формування здоров’язберігаючих технологій та основних життєвих компетентностей, впровадження інклюзивної освіти (6 кл.), індивідуального навчання (4,11 кл.), реалізація основних положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

На початок 2019-2020 навчального року в закладі було відкрито 11 класів, з них 1-4 –4 класів, 5-9 - 5 класів, 10-11–2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 12 червня кількість учнів становила 207. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 18 учнів. Протягом року із закладу освіти вибуло – 3 учнів: у межах району –0 , у межах області –3, за межами області (за кордон) – 0; прибуло - 1 учень.

Порівняльний аналіз контингенту учнів засвідчує: загальна кількість учнів школи зменшується, всі причини вибуття з навчального закладу спричинені сімейними обставинами. Вагома кількість учнів навчається в міських школах, школах-інтернатах.

Найменший клас – 1 (10 учнів).

Збільшилась кількість інклюзивних класів та учнів, що навчались індивідуально – це сприяло реалізації Державної політики надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Випуск учнів 9 та 11 класів

Організація профільного навчання

Збільшується кількість учнів старшої школи. Профілізація відбувається на основі діагностичних даних, моніторингу вступу до вищих навчальних закладів. Простежується тенденція вибору профілю української філології. Клас обладнаний інтерактивною дошкою, викладання здійснює вчитель вищої категорії – Попова О.Д.. Це дає змогу ефективно реалізовувати профільне навчання в закладі.

Однак потребує покращення матеріально-технічна база, забезпечення учнів підручниками, додатковою літературою.

На виконання постанови КМ України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку учнів» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

32 випускники 9-х, 11-х класів 2018-2019 навчального року працевлаштовані, про свідчать результати наведених нижче таблиць, 1 учень – дитина з особливими освітніми потребами, тому не продовжив навчання.

У 2019-2020 навчальному році в Полігонівській ЗОШ працювало 27 вчителів, у тому числі директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, вихователь ГПД, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, асистент вчителя -2, бібліотекар. 96% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста. Керівник гуртка народної вишивки «Оберіг» Заблоцька Т.П. має загальну середню освіту. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. 2 вчителів працювали за сумісництвом, 6 вчителів проживають за межами мікрорайону школи.

Кадрове забезпечення навчально–виховного процесу

Аналіз таблиці свідчить про збільшення якісного освітнього складу педагогічних працівників: 59% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію. 17 вчителів, що мають більше 20 років стажу – 63%, відсутність молодих спеціалістів – в перспективі поява вакантних місць.

Підвищення рівня педагогічної майстерності

На початку навчального року складено комплекс заходів щодо попередження дитячого травматизму.

Перед початком навчальних занять були проведені вступні інструктажі, інструктажі з техніки безпеки в кожному навчальному кабінеті, спортзалі.

З учнями школи перед та після канікул проводився цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності. Перед осінніми, зимовими, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких записувалися пам’ятки; робилися записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму». Кожним учителем-предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури, хімії, біології, фізики, про що робилися відповідні записи в класних журналах та в журналах інструктажів. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади – і фіксувалися в журналі інструктажу учнів з техніки безпеки.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядались на нарадах, оперативках, батьківських зборах.

Проходили місячники, тижні «Увага! Діти на дорозі», «Абетка дороги», «Вогонь – друг чи ворог?», складено маршрутні листи «Будинок-школа».

Протягом року класними керівниками проводились бесіди з дотриманням санітарно-гігієнічних умов учнями: «Інфекційні захворювання – це небезпечно», «Особиста гігієна». Разом з тим, відбувалось травмування учнів на уроках фізичної культури, під час перерв.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, оновлені функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, дотримувались правил пожежної безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, спортивному залі. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проведена атестація робочих місць щодо відповідності санітарно-гігієнічного режиму. Проведено навчання з охорони праці з працівниками школи та здійснено екзамен у формі тестування серед працівників навчального закладу. Оновлено інструкції з охорони праці. 2 працівників отримали травми невиробничого характеру. В начальному закладі створено комісію щодо розслідування цих травм, складено акти.

Педагогічний колектив протягом року брав участь у реалізації програми «Здоров’я». Відповідно до цієї програми було розроблено систему роботи щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес.

Вчителями розроблено матеріали щодо запобігання травматизму, правила безпеки, бесіди гігієнічного спрямування. Протягом навчального дня проводились ранкова зарядка, фізкультхвилинки, уроки фізичної культури, основ здоров’я, прогулянки для дітей групи продовженого дня. Здійснено аналіз показників здоров’я учнів. Дітей розподілено на групи під час проведення уроків фізичної культури.

Організовано вологе прибирання, провітрювання навчальних кабінетів. Створено оптимальний розклад навчальної діяльності відповідно до Освітньої програми закладу.

Для збереження психічного здоров’я учнів психологічною службою школи впроваджувались програма «Сімейна розмова», діагностична та корекційна робота.

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. В школі організовано наукове товариство «Ерудит», робота проводилась з учнями по підготовці до конкурсів, районних, обласних олімпіад. Активно співпрацювала з дітьми керівник групи з історії Стоянова І.В., української мови Попова О.Д., трудового навчання Фоменко Т.І.

Учні школи посіли 16 призових місць на районному етапі Всеукраїнських олімпіад:

Обласні олімпіади:

Історія – Чайка Владислав – ІІІ місце

Українська мова та література – Попова Вікторія, Стоянова Марія - ІІІ місце.

Олімпіади серед учнів початкових класів не було проведено у зв’язку з провадженням карантину.

Конкурс знавців української мови ім.. Петра Яцика районний етап:

Обласний етап конкурсу:

ІІІ місце – Вовкович Марина, Попова Вікторія.

Всеукраїнський етап конкурсу:

Попова Вікторія взяла участь – результатів на даний момент немає.

Результати районного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.. Т.Г. Шевченка:

Обласний етап конкурсу:

ІІІ місце – Карабан Анастасія, Попова Вікторія.

Учні школи брали участь у Всеукраїнських олімпіадах від сайту «На урок»:

- З математики: Гуренко Я. нагороджена дипломом І ступеня, Вовкович Марина – ІІІ ступеня (6кл.);

- З математики (2 клас) – диплом І ступеня отримали 5 учнів, ІІ ступеня -4 учнів, ІІІ ступеня – 1 учень;

- З української мови (2клас) – диплом І ступеня – 7 учнів, ІІ ступеня – 3 учнів, ІІІ ступеня – 3 учнів;

- Курсу «Я досліджую світ» (2 клас) - диплом І ступеня 10 учнів, ІІ ступеня – 2 учнів, ІІІ ступеня -1 учень;

- З інформатики (2 клас) – диплом І ступеня -1 учень, ІІ ступеня – 2 учнів, ІІІ ступеня – 6 учнів.

Учні 9 класу Стоянова Марія та Немитий Мирослав вступили до МАН (вчитель: Стоянова І.В.).

У травні 2020 року учениця 9 класу Стоянова Марія взяла участь в інтерактивному конкурсі «МАН-юніор дослідник», посівши ІІІ місце.

5 учнів школи були нагороджені стипендією Шевченківської ОТГ: Чайка Владислав, Вовкович Марина, Карабан Анастасія, Стоянова Марія, Попова Вікторія (3 стипендії).

Попова Вікторія посіла ІІ місце в заочному обласному конкурсі комп'ютерної графіки, номінація "Краща 2D-векторна графіка" (вчитель Вовк В.П.).

В 2019-2020 навчальному році розпочато роботу над новою методичною проблемою «Формування ключових компетентностей учнів на засадах педагогіки партнерства в просторі освітніх можливостей»

Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. У плані роботи з педагогічними кадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання матеріалів фахових журналів і методичної літератури, самоаналіз і самоконтроль діяльності.

В школі працювало 4 методичні об’єднання, творча група «Впровадження здоров’язберігаючих технологій», проводились психолого-педагогічний семінар «Особливості роботи з дітьми в інклюзивному класі», психологічний семінар «Емоційне вигорання вчителя», здійснювалась робота практичного семінару «Самоаналіз уроку». Проведено конкурс захоплюючий ракурс «Методична фотосесія». Вивчення педагогічного досвіду вчителів відбувалося через майстер-класи «Я роблю так…» (Шибун Т.М., Тамара В.В., Кравченко Н.А.). Відповідно до методичної проблеми проведено майстерку «Формула педагогіки партнерства» заступником директора з навчально-виховної роботи, майстерку «Роль здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі» вчителем фізичної культури.

Функціонувала методична рада, проведено 3 засідання. Розглянуто такі питання:

- Адаптація учнів 1,5 класів до нових умов навчання;

- Нормативні документи до організації освітнього процесу;

- Про сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи;

- Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливий фактор формування соціальної особистості;

- Про створення умов для формування креативного мислення через впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Протягом року вчителі удосконалювали свою педагогічну майстерність і вивчали новинки передового досвіду через проведення місячника «Мій предмет найкращий».

Традиційно до Дня писемності та мови, Дня української писемності відбулись ігри між 10 і 11 класами, 8 і 9 кл., 7 і 8 класами «Я люблю Україну», «Шануй українське». Проведено захід «Гастрономічний тур Україною» для 7-9 кл.

Протягом року було проведено такі педагогічні ради:

1. «Формування ключових компетентностей через креативний підхід до навчання» з навчальної роботи через формування практичних навичок;

2. «Роль класного керівника у формуванні життєво компетентної особистості» з виховної роботи у формі гри.

3. Серпнева педагогічна рада проведена у формі (не) конференції.

Підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 13 вчителів.

Заплановане підвищення кваліфікації вчителів на базі МОІППО Тамари В.В., Попової О.Д., Вовк В.П., Олєйнікової А.О. не відбулось у зв’язку з впровадженням карантину.

Під час карантину вчителі ефективно займались самоосвітньою діяльністю: проходили он-лайн курси, брали участь у вебінарах:

- «Підтримка дітей з ООП: Практичні поради»;

- «Розвиток різних видів пам’яті в початковій школі»;

- «Творчі методи трансформації та педагогіки конфліктів»;

- «Використання методів ейдетики під час вивчення тригонометричних формул».

Попова Оксана Дмитрівна працює в творчій групі щодо підготовки посібника у написанні власного висловлювання на ЗНО в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Практичний психолог Комарова О.М., асистенти вчителів Головченко М.В., Пасічник З.М. взяли участь у роботі семінара-практикума: «Особливості роботи асистента вчителя/вихователя в ЗЗСО, ЗДО з інклюзивним навчанням».

Проведено методичну оперативку «Сертифікація – шлях до підвищення кваліфікації фахового рівня педагога» з метою ознайомлення вчителів початкової школи з умовами проведення сертифікації педагогічних працівників.

Аналіз методичної роботи у школі за 2019/2020 н.р. свідчить про те, що тільки деякі вчителі займаються науково-дослідницькою роботою. Вчителі школи не друкують матеріали педагогічної діяльності. Активно співпрацюють з Інтернет - ресурсами, але не публікують свої роботи на освітніх сайтах. У семи вчителів є блоги, але інформацією вони не поповнюються.

Вчителі Усенко Л.А., Тамара В.В. активно працювали над впровадженням завдань Нової української школи. Було заплановано та проведено тематичні тижні відповідно до календарного планування. Вчителі застосовували цікаві форми і методи роботи, які відповідають НУШ. Наприклад, на уроках англійської мови: «Розкажи мені», «Бінго», пазли, асоціації, твістер. Впровадження дослідницької діяльності спостерігалось на уроках «Я досліджую світ» - вирощування рослини (горох, кабачок, фасоль).

Олєйнікова А.О. брала участь в семінарах, де мала доповіді з реалізації проблемного питання:

- «Мистецька освітня галузь: методики, технології» (Всеукраїнський, м.Миколаїв, МНУ ім..Сухомлинського, 07 листопада 2019р.);

- «Мистецька освітня галузь: методики, технології» (Всеукраїнський, м.Миколаїв, МНУ ім..Сухомлинського, 23-26 березня 2020р.);

- Пісні Олєйнікової А.О. увійшли до нових підручників НУШ 2 класу різних авторів.

Методичні рекомендації, ноти пісень та відеоматеріали розміщуються у соцмережах – фахових групах у Фейсбуці та на каналі Ютуб.

Вчителі школи входять до складу членів журі в районних, обласних олімпіадах (Попова О.Д, Чайченко С.М., Стоянова І.В.), турнірів знавців правознавців (Стоянова І.В.), перевірці ЗНО (Попова О.Д.). Кісорець Н.О. входила до складу атестаційної комісії ІІ рівня.

Результатом методичної роботи є зростання рівня педагогічної майстерності вчителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка здійснювалася на основі комплексного оцінювання рівня кваліфікації, професійної діяльності, творчої активності та загальної культури педагогів.

Однак деякі заплановані заходи виконано на недостатньому рівні:

- популяризація передового педагогічного досвіду;

- на середньому рівні є участь вчителів школи в конкурсах з методичної роботи.

Протягом шести років в навчальному закладі запроваджується інклюзивне навчання. В 2019-2020 н.р. інклюзія запроваджувалась в двох класах – 6, 2. В серпні 2019 року перед початком освітнього процесу була складена програма індивідуального розвитку Сахарук Ганни, учениці 6 класу, та Іщенка Богдана, учня 2 класу, відповідно до рекомендацій Інклюзивно-ресурсного центру Вітовського району. Асистентами вчителів Головченко М.В., Пасічник З.М., психологічною службою школи Комаровою О.М., заступником директора з навчально-виховної роботи Боднарчук Н.В., батьками учнів налагоджено співпрацю та розроблено освітню траєкторію дітей.

Головченко М.В. працювала над проблемним питанням «Формування та розвиток мовленнєвої діяльності в роботі з дітьми з порушенням мовлення». Асистент вчителя допомагала вчителям підтримувати успішне навчання Ганни на уроках. Через порушення опорно-рухового апарату, постійно супроводжувала дитину: допомагала в їдальні, в організації підготовки до уроків. У зв’язку із звільненням від уроків фізичної культури ученицею виконувались прості фізичні вправи, фізкультхвилинки, ранкова зарядка разом з колективом школи, організовувались прогулянки на свіжому повітрі.

Сахарук Ганна має порушення вимовної сторони мовлення – ознаки дизартрії. Саме тому асистент вчить з нею скоромовки, чистомовки, правила української мови, читання вголос, побудову текстів на певні теми, вивчення творів напам’ять. Вдосконалюється нова технологія мнемотехніка – розвиток пам’яті, чіткість, правильність і виразність вимови.

Практичним психологом проводились корекційно-розвиткові заняття з Сахарук Г., направлені на корекцію емоційно-вольової сфери засобами нетрадиційних методик. Заняття спрямовувались на сприяння зростання і самовизначення особистості дитини, розвиток емоційної регуляції поведінки, направлені на вдосконалення та корекцію пізнавальних, художніх, інтелектуальних, мовленнєвих здібностей дівчини.

Пасічник З.М. працювала над проблемним питанням «Формування самооцінки як один із педагогічних підходів у процесі навчання із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в інклюзивному класі».

Асистент вчителя допомагає вчителям підтримувати успішне навчання дитини на всіх уроках, формувати в учня комунікативні навички, вольові якості відповідно до віку. Під час роботи Богдан дуже швидко втомлюється, виснажується, тому його увага потім направляється на учнів у класі: комусь завдати шкоди, образити. Задача асистента полягає в тому, щоб контролювати зміну діяльності і щоб це ніяк не впливало на оточуючих дітей.

Вчителі-предметники, що працюють в інклюзивних класах, вибудовують свою індивідуальну траєкторію реалізації навчального матеріалу. Це методи індивідуальної роботи з учнями, залучення дітей до проектної діяльності, організовують навчання за чіткою послідовною структурою, створюють ситуації успіху.

Станом на 12 червня 2020 р. в школі навчалося 207 учнів. За підсумками 2019-2020 навчального року із 207 учнів 1-11 класів:

- 27 учнів 1,2 класів застосовувалось формалізоване оцінювання;

- 180 учнів 3-11 класів атестовані;

- 188 учнів переведено до наступного класу;

- 30 учнів випущено з 9, 11 класів;

- 15 учнів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

На високому рівні навчається 16 учнів (9%) На достатньому рівні навчається 53 учні, або 29%. Якість знань становить 45%. Збільшився показник учнів, що навчається на бали високого рівня. Разом з тим, кількість учнів, що навчаються на бали початкового і середнього рівнів залишився незмінним.

Мають бали початкового рівня 26 учнів (14 %).

У 2020 р. отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту звичайного зразка 13 учнів, 1 з відзнакою; свідоцтв про повну загальну середню освіту – 16 учнів.

Всі учні 1-8, 10 кл. переведені до наступного класу. Похвальними листами нагороджено 7 учнів початкової ланки, 7 середньої, старшої ланки -1.

Таблиця навчальних досягнень учнів.

В цілому, рівень навчальних досягнень по школі покращився. Великий відсоток учнів, що навчаються на бали початкового та середнього рівня (62%)

Школа І ступеня - 4 класи, 73 учні, 46 закінчили навчальний рік:

Загальний рівень навчальних досягнень учнів 3-4 класах покращився на 28% порівняно з минулим роком. Найкращі показники навчання в учнів 3 класу.

Школа II ступеня - 5 класів, 92 учні, з них закінчили навчальний рік:

Аналіз результатів свідчить про зниження рівня знань учнів. Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів становить 61%.

В таблиці можна прослідкувати рівень навченості кожного класу в розрізі 5 років: найгірші показники навченості в учнів 7 класу, зменшилась кількість учнів, що навчаються на бали достатнього і високого рівнів на 28%. У всіх класах середньої школи погіршився показник якості знань.

Найгірші показники навченості мають учні 6-8 класів. В 6 класі – 4 учнів навчається на бали високого рівня, разом з тим, учнів, що навчаються на бали достатнього рівня -3.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2019/2020 н.р. було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, опитування батьків, обговорення питань профілізації на нарадах.

В 2019-2020 навчальному році школа працювала за профілем української філології.

Школа III ступеня.

Покращився рівень знань в учнів 10 класу. Низький рівень навченості учнів 11 класу.

Державну підсумкову атестацію в 4,9 класах було скасовано наказом Міністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням карантину.

Освітньою програмою на 2019-2020 навчальний рік визначено додаткові години на підсилення предметів: англійської мови (6-9, 11 кл.), математики (10-11кл.), історії України (11 кл.).

Додаткова година на вивчення англійської мови в 6-9, 11 класі суттєво не вплинула на показник якості навчальних досягнень учнів. Разом з тим, зменшилась кількість учнів, які мали початковий рівень з предмету. Не збільшилась кількість учнів – переможців олімпіад: 1 учень протягом трьох років.

Середній рівень навченості учнів простежується у вчителя Оліферук Н.О., достатній рівень – Шибун Т.М., покращився рівень вивчення англійської мови в учнів 10 класу (вчитель Тамара В.В.).

В початковій школі учні виявляють зацікавленість до вивчення предмета, це повинно стати показником для продовження політики підсилення предмету.

Особливу увагу необхідно звернути на вивчення математики. Учні мають низькі показники навченості, високих результатів на олімпіадах не займають. Аналіз результатів ЗНО попередніх років свідчить, що учні демонструють початковий та середній рівні навченості.

В цьому навчальному році через епідемію вірусу Covid-19 навчальні заклади України змушені були перейти на дистанційне навчання. Наш освітній заклад розпочав роботу дистанційно з 12.03.2020 року і завершив 22.05.2020 р. Адміністрацією школи здійснено аналіз впровадження даної форми навчання: відбувся моніторинг класних груп viber, classroom, проведено анкетування вчителів, бесіди з батьками.

Визначено позитивні і негативні сторони дистанційної форми навчання.

Використання технологій дистанційного навчання дозволяє нам виділити деякі переваги як для тих, хто навчається:

-економічність і доступність – незалежність від географічного розташування і тимчасового положення того, хто навчається;

- навчання в індивідуальному темпі – швидкість вивчення встановлюється залежно від особистих обставин і потреб;

- свобода і гнучкість – можливість обрати послідовність навчання, а також самостійно планувати час, місце і тривалість заняття;

- мобільність – ефективна реалізація зворотного зв'язку між викладачем і студентом;

- технологічність – використання в освітньому процесі нових досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій;

так і для самого освітнього закладу:

-зниження витрат, пов’язаних із навчальним процесом;

- можливість проведення одночасного навчання великої кількості людей;

- збільшення конкурентоздатності навчального закладу та застосування в роботі новітніх інформаційних технологій;

- підвищення якості навчання за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій;

- створення єдиного освітнього простору;

- підвищення самоосвітньої діяльності всіх учасників освітнього процесу.

Однак слід зазначити і негативні сторони:

-вчителі не дотримувались системи роботи: часові проміжки – уроки відбувались не за розкладом, завдання надавалось учням у зручний час для вчителя; завеликий обсяг опрацювання матеріалу учнями;

- не було єдиної електронної системи, бази для роботи, що ускладнювало роботу учнів;

- не об’єктивне оцінювання: не дотримання академічної доброчесності учнями (допомога батьків, користування додатковими засобами при виконання контрольних і самостійних робіт);

- негативний вплив на здоров’я учнів (діти постійно проводили час за електронними носіями);

- не всі забезпечені однаковими технічними засобами;

- найважче було батькам учнів початкової школи (1 кл.).

Аналіз анкетування вчителів свідчить, що педагогічні працівники не задоволені системою дистанційного навчання, і вважають класно-урочну систему ефективнішою.

Враховуючи вищезазначене, постає завдання на наступний навчальний рік: розробити Положення про дистанційне навчання, визначити ефективні форми і методи роботи.

У 2019-2020 навчальному році адміністрацією школи було проведено:

1. 5 перевірок ведення ділової документації школи.

2. Здійснено перевірки стану викладання предметів: зарубіжної літератури, географії, Захисту Вітчизни.

3. Виявлено рівень адаптації учнів 1,5 кл. до навчання.

4. Надано методичну , практичну допомогу учителям.

5. Створено оптимальні умови для навчання і розвитку дітей.

6. Здійснено роботу з удосконалення НВП, організована робота над шкільною методичною проблемою.

7. Здійснено виконання програм, Указів Президента, Законів України:

v Закону України «Про охорону дитинства»;

v Ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»;

v Закону України «Про освіту»;

v Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу;

v Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

v Положення про інклюзивне навчання;

v Закону України «Про звернення громадян».

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, на нарадах при директорі.

В 2019-2020 н.р. були розроблені заходи щодо протидії булінгу. Педагогічним колективом постійно вивчались нормативні документи, провідні практики протидії булінгу. В початковій школі проводились ранкові зустрічі з метою формування навичок дружніх відносин в колективі. Розроблено пам’ятки «Маркери булінгу», вчителями складено поради «Як допомогти дітям упоратись з булінгом». Проведено заходи в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінг», методична кухня класних керівників «Протидія булінгу в учнівському колективі», «16 днів проти насилля».

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти, пріоритетним напрямком якої є інформатизація системи управління. Відповідно до існуючої Програми комп’ютеризації робота проводиться за такими напрямками:

v Стан комп’ютеризації управлінської діяльності;

v Наявність ліцензійного базового програмного забезпечення;

v Стан використання навчального, управлінського програмного забезпечення;

v Використання Інтернет-технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

У 2019-2020 навчальному році в школі налічувалось 38 комп’ютерів. У навчальному закладі налаштована і працює мережа (підключено 38 комп’ютерів), всі комп’ютери мають доступ до мережі Інтернет, функціонує шкільний сайт. Налічується 4 інтерактивні дошки: кабінет біології, історії, української мови, інформаційних технологій. В кабінетах початкових класів наявні телевізори. 5 класів мають мультимедійні проектори.

2019-2020 навчальному році продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером.

Аналіз результатів роботи школи за 2019/2020 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи школи.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 9 засідань педагогічної ради, 8 нарад при директорові, де було розглянуто близько 32 питань роботи школи.

Реалізовано роботу над проектами «Обдарованість», «Здоров’я».

На початок навчального року перевірено і узгоджено календарно-тематичні плани, плани виховної роботи, методичних об’єднань. Вивчено питання інструктивно-методичного листа МОН щодо викладання предметів в 2019-2020 н.р., сплановано роботу методичної ради, проведено 3 засідання (1 засідання із запланованих не відбулось).

Перевірено викладання таких предметів: географії, зарубіжної літератури, Захисту Вітчизни. Адміністрацією відвідано уроки, аналізувалися їх форми та зміст, доводились результати аналізу до відома педагогів.

Не виконались такі заходи: вивчення класно-узагальнюючого контролю в 6 класі, вивчення стану викладання курсу «Я досліджую світ» (у зв’язку з карантином).

Здійснено моніторинг навчальних досягнень з фізики, математики, біології, хімії.

Відповідно до Положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію 6 вчителів: Боднарчук Н.В., Комаровій О.М., Кравченко Н.А. – встановлено вищу кваліфікаційну категорію; Тамарі В.В., Шибун Т.М., Белячату В.В. – встановлено ІІ кваліфікаційну категорію.

Протягом року постійно вівся контроль за станом виконання навчальних програм вчителями-предметниками всіх навчальних дисциплін. Крім того, перевірявся стан відвідування учнями школи, стан ведення учнівських зошитів для контрольних робіт з математики, мови, учнівських щоденників. Не були перевірені зошити для робіт з української мови та математики.

У 2019-2020 навчальному році в закладі організовано навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах -2, за індивідуальною формою навчання -3.

Для реалізації проблеми школи здійснювалось профільне навчання відповідно до бажання учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази.

Протягом року методична робота з педагогічними кадрами школи проводилась відповідно до річного плану, спрямована на подальше створення системи методичної роботи як єдності цілей і завдань, змісту форм і методів організації діяльності освітнього закладу роботи з педагогічними кадрами на основі їх потреб та відповідної професійної компетентності, упровадження результатів досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду в практику педагогічних кадрів.

Заступником директора з виховної роботи проаналізовано виховну роботу класних керівників, педагога-організатора, соціального педагога. Контроль здійснювався шляхом перевірки планів, відвідування виховних годин та позакласних заходів, вивчення участі класних керівників у роботі методичного об’єднання та індивідуальних співбесід з педагогами.

Робота з охорони праці велась відповідно до плану. Не було проведено День Цивільного захисту.

Організовано проведено заходи до початку та закінчення навчального року. На достатньому рівні проводились засідання МО школи.

Не були здійснені заходи з виховної роботи протягом березня-травня у зв’язку з карантином.

Також протягом року здійснювалась фінансово-господарська діяльність із розвитку матеріально-технічної бази школи. Було відремонтовано дворовий туалет (серпень-жовтень).

Придбано :

- за бюджетні кошти комплект меблів для НУШ (17шт.), стіл шестикутний (23600,87грн.).

комплект дидактичних матеріалів «2клас» (10839,87грн.) – державна субвенція та місцевий бюджет.

- ноутбук (13116,0грн.) – Державна субвенція

- комплект меблів для зони відпочинку (НУШ) (19190,0грн.) – державна субвенція та місцевий бюджет.

- плазмений телевізор (14860,5) – благодійні кошти.

- комплект інклюзивних матеріалів (8026,0грн.)- Державна субвенція- модем в газову котельню (23769,0грн.) – місцевий бюджет

- комп’ютерне обладнання для НУШ та музичні інструменти (22463,94грн.) – державна субвенція та місцевий бюджет.

- плита електрична 6-ти комфорна (26850,0грн.) – місцевий бюджет

- мережа локальна (107432,82грн.) – державна субвенція

Встановлено сміттєві баки

Придбано пилу електричну ( 1907,50 грн.) – земельні кошти.

Таким чином, протягом року було придбано товарів та послуг для Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 272 055 грн. З них 204 666 грн. – кошти державної субвенції, 50 619 грн.- кошти місцевого бюджету, 14 860 грн.- благодійні кошти, 1907 грн. – земельні кошти.

Також для зміцнення матеріально-технічної бази школи залучались благодійні внески батьків. На господарчі потреби школи було використано 7 918 грн. 46 коп.

Однак слід зазначити, що питання створення комфортного та безпечного середовища в школі залишається актуальним та болючим. За роки існування навчального закладу відбувались зміни у державі, суспільстві. Змінювались закони, норми та вимоги до навчальних закладів. Час вимагає не тільки змін у свідомості вчителів, батьків, дітей. До нових умов повинні бути прилаштовані і будівлі школи, змінено середовище, де діти проводять значну частину свого часу. Наша школа потребує уваги та фінансових витрат. Так проблемою є дотримання вимог Держпродспоживслужби щодо організації харчування учнів. Потребує капітального ремонту харчоблок. Переобладнання та ремонту потребують внутрішні туалети школи. Капітальний ремонт потрібен у спортивній залі, у коридорах, рекреаціях. У неналежному стані знаходиться відмостка будівлі школи, підсобні приміщення. Відсутня пожежна сигналізація. І ще багато проблем, які потребують вирішення і над якими необхідно працювати у подальшому.

Ще однією з ключових ланок у роботі школи є виховна робота, яка у 2019-2020 навчальному році , як завжди, була плідною та насиченою.

Виховна робота педагогічного колективу школи була спланована та спрямована на реалізацію проблемного питання – «Формування і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

· національно-громадянське виховання;

· воєнно-патріотичне виховання;

· морально-правове виховання;

· екологічне виховання та формування здорового способу життя;

· родинно-сімейне виховання;

· художньо-естетичне виховання;

· творчий розвиток особистості;

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи;

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання, як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками.

Над реалізацією проблемного питання і завдань виховної роботи в школі в 2019-2020 навчальному році працювало 4 класовода 1-4 класів, вихователь групи подовженого дня, 2 асистента вчителя, 7 класних керівників 5-11 класів, педагог – організатор/соціальний педагог, практичний психолог/заступник директора з ВР.

Національно-громадянське виховання було пріоритетним напрямком у роботі школи, яке реалізовувалося через проведення таких заходів:

- перший урок «Україна в Європейський співдружності» для учнів 1-11 класів;

- виховні години:

· «Щастя моєї сім’ї» (1 кл., кл. кер. Шаповалова Н. М.);

· «Мова моя калинова», створення лепбука «Мир у нашому домі», вікторина «Знай і люби свій край» (2 кл., кл.кер. Усенко Л. А.);

· «Вітчизна. З чого вона починається?», «Чуйність і байдужість» (3 кл., кл.кер. Смоляр Н. О.);

· «Хай живе козацька воля! Хай живе козацький дух!», «Добра сім’я - невід’ємна складова українців», «Моральні заповіді українців», тренінг «Що означає бути патріотом своєї держави?», інформаційно-пошуковий проект «Я хочу більше знати про свою Батьківщину» (4 кл., кл. кер Кісорець Н. О.);

· вікторина «Що я знаю про Україну» (6 кл., кл.кер. Острікова Л. М.);

· свято Української книги – за участі бібліотекаря школи, диспут «Роль української жінки в історії України» (8 кл., кл. кер. Стоянова І. В.);

· відкрита виховна година «Смакуймо українське», виховна година «Державний прапор – святиня народу», «Стою урочисто і струнко, коли лунає гімн моєї держави!» (9 кл., кл. кер. Попова О. Д.);

· «Зустрічаємо масляну» (10 кл., кл. кер. Чайчекно С. М.);

- концерт – ярмарок (благодійний внесок класів на придбання спортивного інвентарю для проведення шкільних заходів у розмірі 5327 грн.) та спортивні змагання «Козацькі забави» до Дня українського козацтва та свято «Покрова Пресвятої Богородиці»;

- спортивні змагання у класах:

«Ми – майбутні вояки», «Козацькі забави до Дня захисників України» (2 кл., кл. кер. Усенко Л. А. та 3 кл., кл. кер. Кісорець Н. О.);

- загальношкільні заходи:

· до Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня інвалідів «Твори добро на радість людям»;

· до дня української писемності та мови:

- серед учнів 10-11 класів розважальна гра «Я люблю Україну»;

· до Дня пам’яті жертв голодомору;

· День пам’яті з дня загибелі екіпажу Горнова. Були проведені бесіди, виховні години, учні вшанували пам'ять загиблих льотчиків біля пам’ятника;

· «22 січня – День Соборності України»;

· «День пам’яті жертв Крут»;

· «День пам’яті Небесної сотні»;

- інформаційні хвилинки: «Афганістан – біль і пам’ять»;

- заочні подорожі «Київ – столиця України», «Найбільші міста України (Харків, Дніпро, Львів, Одеса)» (2 кл. кл.кер. Усенко Л. А.);

- відкриті виховні заходи для учнів, батьків та вчителів школи:

§ «Святий Миколай крокує Україною»;

§ «Масляна»;

§ «Вечорниці»;

§ театралізоване дійство «Вертеп»;

§ «Стрітення господнє».

- всеукраїнська благодійна акція«День піжам» (де було зібрано 1489 грн.)

- благодійний збір коштів на допомогу учням нашої школи:

Глєбову Віталію (учню 11 класу) - було зібрано 3071 грн. для лікування;

Капралову Ярославу – було зібрано (учню 6 класу) 2877 грн. для відновлення будинку після пожежі.

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2019-2020 н. р. Протягом навчального року було сплановано та проведено:

Уроки гідності та патріотизму:

- «Нескорені душі на небесах» (2 кл., кл. кер. Усенко Л. А.);

Конкурс малюнків:

ü «Як я захищатиму Батьківщину»;

ü «Я - патріот України»;

ü «Наші малюнки – воїнам АТО».

Велику роботу з патріотичного виховання у школярів проводить керівник волонтерського загону Сенченко О. В. з учнями 7-го класу:

Протягом навчального року вони провели таку роботу:

· допомога мешканцям села – людям похилого віку;

· благоустрій пам’ятника загиблим льотчикам екіпажу О. Горнова;

· благоустрій села.

З метою профорієнтації проведено ряд заходів для учнів школи:

- в рамках тижня профорієнтації проведено психологічною службою школи:

ü діагностування учнів 8-11 класів щодо визначення профілю при виборі майбутньої професії;

ü конкурс малюнків «Моя майбутня професія» серед учнів 1-11 класів;

- виховна година «Моє майбутнє – моя професія» у 8-му класі;

- виховна година «Мій професійний вибір» для учнів 9-го класу;

- тренінг «Сьогодні я учень, а завтра…» для учнів 10-го класу;

- конкурс творчих робіт «Рятувальник професія героїчна» та «Діти проти надзвичайних ситуацій»;

- організовано знайомство – День відкритих дверей у Аграрному університеті м. Миколаїв для учнів 10-11 класів (кл. кер.: Чайченко С.М. та Вовк В. П. відповідно);

- свято до Дня Збройних сил України – змагання між військовослужбовцями та учнями 10-11 класів.

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення місячника правових знань, профілактика правопорушень, дитячої бездоглядності та негативних явищ в учнівському середовищі та толерантного відношення до людей.

Виходячи з цього, у виховній роботі було сплановано та проведено такі виховні години, бесіди з правової тематики:

- бесіди «Чому я прийшла до школи?» «Чи знаю я свої права і обов’язки?» ( 1 клас кл. кер. Шаповалова Н. М.);

- квест «Мої права», перегляд мультфільмів, практичні заняття «До кожного я можу звернутися за допомогою», «Цінності. Які бувають цінності?», «Твої обов’язки», тренінг «Будь обережним з незнайомими людьми», ранкові зустрічі «Чому не можна жити без правил?», «Чого хоче кожна людина?» (2 кл. кл.кер. Усенко Л. А.);

- «Скажи - Ні, булінгу!», «Знай свої права» (3 клас, кл. кер. Смоляр Н. О.);

- Тренінг «Як навчитися стримуватися», гра-тренінг «Сестричкі звички»,

інтерактивна бесіда «Вмій протистояти шкідливому вплину», ситуаційно-рольова гра «Мій настрій, образа і образливість», диспут «Чи можна змінити свій характер?», година спілкування «Вчимося жити добрими людьми»,бесіда за круглим столом «Що таке Булінг?», «Правила мого життя» (4 клас, кл. кер. Кісорець Н. О.);

- Бесіди «Прояви булінгу у дитячому колективі», «Норми поведінки учнів в школі», «Правопорушення. Шляхи їх подолання», «Конвенція ООН про права дитини», «Відповідальність неповнолітніх», «Немає прав без обов’язків», круглий стіл «Колектив починається з тебе», «Конституція України – головний закон нашого життя», «Захист прав дитини»;

- відкрита виховна година «Нетрадиційні субкультури» 7 клас (кл. кер. Сенченко О. В.);

- Всеукраїнський тиждень права (у грудні 2019 року);

- тиждень боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням;

- конкурс стіннівок, малюнків, віршів, творчих робіт «Права людини»;

- дискусії правового клубу Феміда – керівник, вчитель права, Стоянова І. В.

Щоквартально проведено засідання Ради профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями під час навчально-виховного процесу, пропусків занять без поважних причин.

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу:

- винесення офіційного попередження за противоправну поведінку учнів;

- винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам;

- випробний термін для виправлення поведінки;

- щоденник поведінки учня-порушника, та інші.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

За цей навчальний рік ні на класний облік, ні на внутрішкільний облік не було поставлено жодного учня, що каже про якість системи роботи щодо правопорушень серед дітей.

На обліку в секторі молодіжної превенції Корабельного районного управління національної поліції учнів школи немає.

На обліку у Службі у справах дітей Вітовського району, Миколаївської області не перебувають діти нашої школи.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психологічна служба школи: психолог – Комарова О. М та соціальний педагог – Сенченко О. В..

Так, за минулий рік психологічною службою школи складено шкільний банк данних на дітей контрольованої категорії.

Надавалася психологічна і соціально-педагогічна допомога учням:

§ впроваджувались психологічні програми, спрямовані на профілактику асоціальних явищ (алкоголізм, наркоманію, соціального сирітства, насилля в сім’ї, суїцидальної поведінки тощо):

- програма «Сімейна розмова»;

- програми «Попередження насильства над дітьми у школі»;

§ впроваджувалась програма «особиста гідність. Безпека життя.

Громадянська позиція» для сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконалення особистості, формування громадянської позиції особистості, розвиток навичок відповідальної та безпечної поведінки.

§ профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми;

На задовільному рівні здійснювався психологічний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з педагогами, які викладають в інклюзивних класах та батьками таких дітей.

Здійснювалась просвітницька робота з різних питань, а саме:

· виступи на батьківських зборах з тем: «Дитина на порозі шкільного життя», «Психофізіологічні особливості молодшого підлітка», «Формування самооцінки дитини – шлях до успіху»;

· презентація буклетів з тем: «Безпечний інтернет: як уникнути неприємностей в інтернеті», «Увага! Комп’ютерна залежність», «Інтернет мережі. Статус, інформація, спілкування, способи захисту від кібербулінгу»; «Універсальні рецепти для успішної тактики виконання завдань», «Ти і твоя впевненість» (для учасників предметних олімпіад);

· особлива увага приділялася теми Булінг: пам’ятка «Маркери булінгу», бюлетень «Жорстоке поводження серед учнів в школі та поза її межами», «Жорстоке поводження в сім’ї»;

· Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», де було проведено ряд заходів в термін акції.

На високому рівні охоплено художньо-естетичний напрямок виховання.

У школі було проведено:

v свято Першого дзвоника;

v конкурс творчих робіт «Птах року – Грак»;

v відкрита виховна година - квест «Осінній жарень» (2 кл., кл.кер. Усенко Л. А.);

v конкурс творчих робіт «Космічні фантазії» - шкільний етап;

v конкурс «Український сувенір» - шкільний етап;

v відкриті класні свята «Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна…» (1-4 кл.);

v день Бібліотеки;

v акція «Подаруй книгу бібліотеці»;

v день Ґудзика;

v битва хорів між 1-4 класами під керівництвом вчителя мистецтва Олєйнікової А. О.;

v колективне ігрове спілкування «Мода, краса і здоров’я», відкрита година спілкування «Культура спілкування», полілог «Доброта - краса людської душі», конкурс малюнків «Щасливий день моєї родини» (4 кл., кл. кер. Кісорець Н. О.);

v круглий стіл «Художники моєї батьківщини», «Музика у твоєму житті», виховна година «Світло добра у моїй душі», бесіда-подорож «Мода від минулого до сучасного», (5 кл., кл. кер. Шибун Т. М.);

v музичні перерви до міжнародного Дня музики;

v святковий концерт до Дня вчителя, де хочеться відмітити підготовку учнів 11-го, 8 та 7 класів та їх класних керівників: Вовк В. П., Стоянова І. В., Сенченко О. В.;

v конкурс творчих робіт «Космічні фантазії» - шкільний, районний та обласні етапи номінація «Космічна історія» - ІІ місце, серед переможців Шевченківського відділу освіти, молоді та спорту, посіла Стоянова Марія (9 клас) під керівництвом Стоянової І. В.;

v літературний конкурс «Я патріот України», де хочеться відмітити роботу учениці 8 класу Чернюк Єлизавети, під керівництвом класного керівника Стоянової І. В.;

v конкурс творчих робіт «Український сувенір»;

v конкурс творчих робіт «Новорічна композиція»;

v презентація малюнків «Святий Миколай крокує Україною» (2 кл. кл.кер. Усенко Л. А.);

v презентація малюнків «Зустрічайте Миколая – він Вас всіх чудово знає» (4 кл. кл. кер. Кісорець Н. О.);

v захід до Дня святого Миколая (для учнів 1-4 класів, де за організацію та проведення заходу хочеться відмітити вихованців гуртка Народного танцю «Струмочок» та їх керівника Сенченко О. В.;

v виставка робіт «Новорічна композиція»;

v новорічні свята:

§ 1 клас «Новорічна казка»;

§ 2 клас «Мультислайдер 2020»;

§ 3 клас «Новорічні несподіванки»;

§ 4 клас «Новий рік уже за мить білим птахом пролетить»;

§ 5 клас «Новорічні посиденьки»

§ 6 клас «Новорічний квест»

§ Відкритий захід «Плагіат року 2020» серед учнів 7, 8, 9 класів та вчителів;

§ 10 клас «Новорічний сюрприз»;

§ 11 клас «Останній Новий рік разом»

§ для учнів 5-11 класів «Карнавальна дискотека»;

v міжнародний творчий конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами», де хочеться відмітити роботи учнів:

- 1-го класу, Ткачук Аліна (кл. кер. Шаповалова Н. М.);

- 2-го класу, Руссова В., Шинкарук А. (кл. кер. Усенко Л. А.);

- 3-го класу, Моторин Д., Лі Н., Комарова В.(кл. кер. Смоляр Н. О.),;

- 6-го класу, Вовкович М., Машевська М. (кл. кер. Острікова Л. М.);

- 7-го класу, Валуєва Ю., Байдаліна К., Ветрак А., Кір’ян Д. (кл. кер Сенченко О. В.);

- 8-го класу, Мороз А., Чернюк Є. (кл. кер. Стоянова І. В.);

- 9-го класу, Стоянова М., Немитий М. (кл. кер. Попова О. Д.);

v Всесвітній день снігу;

v картинна галерея учениці 2 класу Бикової Дар’ї (2 кл., кл.кер. Усенко Л. А.);

v свято Масляної, за організацію якого слід подякувати колективу Народного танцю «Струмочок» та їх керівнику Сенченко О. В.;

v конкурс творчих робіт «Знай і люби свій край» - шкільний етап;

v виготовлення подарунків для мам та бабусь до свята 8 березня (2 кл., кл.кер. Усенко Л. А.);

v онлайн флешмоб до Дня Вишиванки (педагогічний колектив школи, 4 клас кл. кер. Кісорець Н. О.);

v захід до дня 8 Березня;

v відзначення Шевченківських днів – конкурс «Шевченкіана», великий вклад у який, щороку, роблять вчителі української мови та літератури – Боднарчук Н. В та Попова О. Д.

Крім цього протягом року діяли шкільні гуртки та гуртки «Дитячо-юнацького центру творчості» за різними напрямками:

- гурток «Народна творчість» для 1-4 класів, гурток Художня вишивка «Оберіг» для 1-11 класів – керівник Заблоцька Т. П.;

- гурток «Флористика» для учнів 1-11 класів – керівник Кравченко Г. О.;

- гурток «Народні ремесла України» - керівник Комарова О. М.;

- гурток Народного танцю «Струмочок» - керівник Сенченко О. В.;

- гурток Вокального співу «Джерельце» - керівник Олєйнікова А. О.;

- гурток «Зірниця» для учнів 5-9 класів, гурток «Волейбол» для учнів 5-8 класів керівник Белячат В. В.

- гурток «Природа крізь призму англійської мови» для учнів 1-3 класів –

керівник Оліферук Н. О

Аналізуючи їх роботу за 2019-2020 н.р. хочеться зазначити, що вихованці гуртків декоративно-ужиткового напрямку: Народна творчість, Художня вишивка «Оберіг» під керівництвом Заблоцької Т. П., «Народні ремесла України» – керівник Комарова О. М. взяли участь у наступних районних, обласних конкурсах, акціях:

Акція: «Космічні фантазії»:

· Попова Вікторія (10 кл.) - І місце у номінації «Космічне мистецтво» в

Шевченківській ОТГ (Художня вишивка «Оберіг»);

· Савельєва Катерина (4 кл.) - І місце у номінації «Космічне мистецтво» в Шевченківській ОТГ (Художня вишивка «Оберіг»);

· Комарова Вікторія (3 кл.) - ІІ місце у номінації «Космічне мистецтво» вШевченківській ОТГ (Народні ремесла України);

· Кравченко Таісія (8 кл.) - ІІ місце у номінації «Космічне мистецтво» в Шевченківській ОТГ (Народні ремесла України);

· Сиченко Аліна (9 кл.) - ІІ місце у номінації «Космічне мистецтво» в Шевченківській ОТГ (Народні ремесла України);

Акція «Український сувенір»:

Комарова Вікторія (3 кл.) - І місце у номінації «Українська народна іграшка» в Шевченківській ОТГ та І місце в області (Народні ремесла України);

Єриковський Артем (7 кл.) - І місце у номінації «Українська народна іграшка» в Шевченківській ОТГ та І місце в області (Народні ремесла України);

Чорна Анастасія (7 кл.) - ІІ місце у номінації «Українська народна іграшка» в Шевченківській ОТГ та ІІ місце в області (Народні ремесла України);

Сиченко Аліна (9 кл.) - ІІ місце у номінації «Український сувенір» в

Шевченківській ОТГ та ІІ місце в області (Художня вишивка «Оберіг»);

Карабан Анастасія (8 кл.) - І місце у номінації «Український сувенір» в Шевченківській ОТГ та ІІІ місце в області (Художня вишивка «Оберіг»);

Конкурс-виставка "Новорічна композиція" шкільний етап.

Участь вихованців гуртків Художньої вишивки «Оберіг» та «Народна творчість» - Різдвяний концерт та виставка робіт дітей «Різдвяна зоря зазирає до хати, хай буде на радість ця хата багата» у Полігонівському будинку культури.

· Участь вихованців гуртків Художньої вишивки «Оберіг» та «Народна творчість» - у святі «Масляна» у Полігонівському будинку культури.

Акція «Знай, люби свій край» шкільний та відбірковий етап на обласний конкурс в рамках карантину.

Своїми перемогами можуть похвалитися вихованці гуртка Вольного співу «Джерельце» під керівництвом Олєйнікової А. О. у конкурсах вокалістів району та області:

- «Кольоровий драйв»

ІІІ місце – Гуренко Ярослава;

- «Самоцвіти»

Лауреат - Гуренко Ярослава;

- «Чарівні мелодії»

Лауреати: Каут Олексій та дует «Марія – Вікторія: Стоянова Марія, Запорожченко Вікторія».

А такі керівники гуртків, як Олєйнікова А. О та Заблоцька Т. П. ведуть активну творчу діяльність з метою популяризації творів авторів рідного краю, є співголовою та членом мистецького об’єднання «Горицвіт», відповідно.

Велику роботу, по залученню своїх вихованців до участі у шкільних, сільських та районних заходах проводить керівник гуртка Народного танцю «Струмочок» Сенченко О. В. так вихованці трьох вікових категорій брали участь у таких святах, заходах, конкурсах:

1. Участь у Фестивалі громад м. Вознесенськ;

2. Покрова Пресвятої Богородиці (День українського козацтва) в Полігонівській ЗОШ І-ІІІ ступенів;

3. День св..Миколая;

4. Новий рік;

5. Театралізоване дійство «Вертеп»;

6. Свято Масляна;

7. Свято «Стрітення господнє».

Вихованців гуртка «Флористика» під керівництвом Кравченко Г. О. хочеться відмітити на таких заходах:

- Майстер клас для учнів школи «Квітковий вернісаж»

- Конкурс «Новорічна композиція» - де вихованці показали свої вміння та майстерність у роботах з флористики.

У рамках екологічного виховання було спрямовано та проведено:

- трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. Протягом року було висаджено 10 садженець дерев (горіхів, в’яз) та кущів;

- день Чистої питної води, який пройшов активно за участю всіх учасників навчально-виховної роботи;

- конкурс-виставка робіт «Охорона праці очима дітей» (серед учнів школи);

- проведено заходи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи «Ми пам’ятати будемо завжди» - вшанування пам¢яті загиблим, загальношкільна лінійка-реквієм та перегляд відеофільму «Чорнобиль – рана України»;

Проведено такі виховні години:

ü перегляд відео-презентації «Екологічне становище нашої країни» у 1-му класі, (кл. кер. Шаповалова Н. М.);

ü милування природою «На квіти чарівні подивись», екскурсія «Екологічна стежина мого села», ранкові зустрічі «Чи все в природі має цінність», практичне заняття «Малюємо на снігу», у 2-му класі (кл. кер. Усенко Л. А.);

ü «Навіщо людина працює», «Книжкова лікарня», «Бережіть первоцвіти», «Життя птахів взимку» (3 клас, кл. кер. Смоляр Н. О.);

ü Екологічне заняття «Вода – це життя», бесіда «Алкоголь і злочин», «Первоцвіти просять захисту», година милування природою «Як починається осінь», «Екологія природи, екологія душі», екологічні ігри «Дерево бажань», «Наслідки подій», «Здоровим бути модно», рольова гра «Подорож у країну здоров’я», година спілкування «Як зберегти ялинку», хвилинки позитиву «Комплімент кожному» (4 клас, кл. кер. Кісорець Н. О.);

ü Бесіда «Довкілля починається з тебе», «Дерево життя», «Режим школяра», «Природа без тебе може, а ти без природи – ні!», «Будь природі другом», «Рослини – символи України», «Шукаємо вихід із сміттєвих лабіринтів», «Хто природу не тривожить, тому вона допоможе» (5 кл. кл. кер. Шибун Т. М.);

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення динамічних пауз на уроках, використання оздоровчих вправ, пальчикової гімнастики, музикотерапії, кольоротерапії, психологічних розминок та різноманітних шкільних акцій, спортивних змагань.

Проведено ряд годин спілкувань, бесід:

- «Здоров’я дітей – здоров’я нації», «Як не захворіти грипом» у 1-му класі ( кл. кер. Шаповалові Н. М.);

- «Здоровим бути модно» у 2-му класі (кл.кер. Усенко Л. А.);

- «Сам удома», «Чарівні слова» у 3-му класі (кл. кер. Смоляр Н. О.);

- «Шкідливим звичкам скажемо – ні!»;

- «Режим школяра», «Інфекційні захворювання – це небезпечно», «Молодь за ЗСЖ», «Як ми доглядаємо за собою», «Бути здоровим – це модно» 6 клас (кл. кер. Острікова Л. М.).

Найяскравішими були такі акції, конкурси:

- конкурс малюнків, плакатів «Вогонь друг – вогонь ворог»;

- тиждень здоров’я до Всесвітнього Дня туризму;

- день Чистої питної води, який пройшов активно за участю всіх учасників навчально-виховної роботи;

- конкурс малюнків, плакатів «Здоров’я дітей – дітей нації»;

- фото - конкурс «Життя прекрасне ще й тому, що можна мандрувати»;

- конкурс - виставка робіт «Твоя перемога» - профілактична акція «Школярі проти паління» (серед учнів 8-10 класів);

- конкурс малюнків, плакатів «Рятувальник – професія героїчна»;

- диктанти «Безпека життєдіяльності дітей – 101 народна служба порятунку»;

- день безпечного Інтернету;

- літературний конкурс «Щоб не трапилось біди – обережним будь завжди!»;

Учні школи постійно приймають участь у районних змаганнях з футболу,

гандболу, настільному тенісу, баскетболу та волейболу:

- районні змагання з футболу - І місце в районі;

- районні змагання з настільного тенісу – І місце в районі та VІІІ в області;

- волейбол – І місце в районі;

- легка атлетика – І місце в районі та ІVмісце в області.

Систематично проводяться бесіди-інструктажі з безпеки життєдіяльності для учнів та їх батьків за такими розділами:

1. Правила дорожнього руху;

2. Правила електробезпеки;

3. Вибухонебезпечні предмети;

4. Правила протипожежної безпеки;

5. Правила поведінки на водi;

6. Правила поведінки взимку;

7. Правила культури поведінки;

8. Запобігання отруєнь;

9. Правила безпеки при користуванні газом

В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх:

· тематичні збори батьківського комітету школи щодо питання негативних та шкідливих звичок у дітей;

· відвідування сімей учнів за місцем мешкання з метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання;

· нічні рейди по території села з метою здійснення контролю та дотримання правопорядку та етичних норм на дискотеках, закладах культури та інших розважальних закладах і в громадських місцях.

Психологічною службою школи протягом навчального року проведені заходи, направлені на виконання статті 56 Закону «Про освіту» та Державної програми „Репродуктивне здоров'я нації ":

- «Сімейна розмова» впроваджено антиалкогольну програму (для учнів 8 класу);

- «ВІЛ-СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти » (8 клас);

- «Тютюн, алкоголь та здоров ‘я» (9 клас);

- «Наркотичні речовини: вплив на людину, класифікація» (10-11 класи) та багато іншого.

Робота з дітьми пільгового контингенту організована на базі законів України «Про освіти, «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

На сьогоднішній день в нас 80 учнів відносяться до пільгової категорії, а саме:

Дітей сиріт та ПБП – 2 учнів;

Дітей – інвалідів – 4 учнів та дітей з особливими освітніми потребами – 5 учнів;

Дітей з багатодітних родин – 21 учнів;

Дітей з малозабезпечених сімей – не має;

Дітей – напівсиріт – 17 учнів;

Діти, батьки яких виїхали за кордон або іншого регіону держави – 3 учнів;

Діти, які прибули з Донецької та Луганської областей – 1 учнів;

Діти, батьків-учасників АТО – 21 учнів.

Діти пільгового контингенту, за наявності відповідних документів, відповідно наказу відділу освіти молоді та спорту, Шевченківської сільської ради від 30.08.2019 р. № 103 «Про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Шевченківської сільської ради» безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено: дітей, батьки яких є учасниками АТО, переселенців та прибулих з Луганської та Донецької областей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – тубінфікованих у розрахунку 16 грн. в день на одну дитину – загальна кількість дітей з 5-11 клас - 14 учнів.

Також в школі забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням всі учні 1-4 класів (74 дитини) та за батьківські кошти харчується 40 - 45 учнів (в середньому).

А з січня 2020 року відповідно наказу відділу освіти молоді та спорту, Шевченківської сільської ради від 02.01.2020 р. № 4 «Про організацію харчування у закладах освіти Шевченківської сільської ради» безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено: дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей, батьки яких є учасники бойових дій АТО та дітей загиблих учасників АТО, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок бюджетних коштів відділу освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради у розрахунку 18 грн. в день на одну дитину – загальна кількість дітей з 1-11 клас - 26 учнів.

Відповідно і змінилася кількість дітей, що харчуються за батьківські кошти - 42 учня 1-4 класів та 33 учня з 5-11 класи (в середньому).

На початку навчального року відділом освіти, молоді та спорту Шевченківської сільської ради скоординована робота по наданню безкоштовної спортивної чи шкільної форми дітям – сиротам та позбавленим батьківського піклування – це 2 учнів

На новорічні свята дітям - сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям – переселенцям та дітям, батьки яких є учасниками АТО (учня