ACTIVITAT ACADÈMICA   
HORARI MATÍ 8.15h – 15.15h

ESO

BATXILLERATS
Modalitats Humanístic i Social
Modalitat Científic i Tecnològic

CICLES FORMATIUS

FAMÍLIA PROFESSIONAL AGRÀRIA


FPB Jardineria i Composicions Florals  

CFGM Producció Agroecològica (LOE)  

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL


CFGM en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar


HORARI VESPERTÍ 15.15h – 21.15h

CICLES FORMATIUS

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT


CFGS en Educació Infantil

CFGS en Integració Social

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL


FPB en Perruqueria i Estètica

CFGS d'Estilisme i Direcció de Perruqueria