ACTIVITAT ACADÈMICA   

HORARI MATÍ 8.15h – 15.15h


ESO


BATXILLERATS
Modalitats Humanístic i Social
Modalitat Científic i Tecnològic


CICLES FORMATIUS


- FAMÍLIA PROFESSIONAL AGRÀRIA


FPB Jardineria i Composicions Florals  

CFGM Producció Agroecològica (LOE)  


- FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL


CFGM en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
HORARI VESPERTÍ 15.15h – 21.15h


CICLES FORMATIUS


- FAMÍLIA PROFESSIONAL DE SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT


CFGS en Educació Infantil

CFGS en Integració Social


- FAMÍLIA PROFESSIONAL D'IMATGE PERSONAL


FPB en Perruqueria i Estètica

CFGS d'Estilisme i Direcció de Perruqueria