Sponsorwerving

Het zal duidelijk zijn dat hoogwaardig historisch onderzoek en publicatie kostbaar is. Het belang ervan is groot en vloeit voort uit de doelstelling van de stichting. Het voorhanden archiefmateriaal biedt een goede basis voor dit werk.

De stichting kan het werk slechts verrichten wanneer geïnteresseerden bereid zijn financiël steun te verlenen.

Projecten steunen

Hoe kunt u een of meer van de projecten van de stichting steunen?

1. Via uw notaris bij legaat of erfstelling.

2. Door giften met de warme hand.

3. Door periodieke giften van gelijke grootte, die per onderhandse overeenkomst tussen de schenker en de stichting voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren worden vastgelegd.

De Belastingdienst heeft voor deze laatste manier een modelovereenkomst opgesteld die u hier kunt downloaden. Deze overeenkomst kunt u invullen, printen, ondertekenen en opsturen naar Stichting Gelderman p/a Zijpendaalseweg 69 te 6814 CE Arnhem. U ontvangt vervolgens een door de stichting ondertekend kopie-exemplaar.

Download Overeenkomst Periodieke gift in geld

Gegevens stichting

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 22 mei 1987 (wijziging d.d. 2 mei 1988), verleden voor notaris Sasse te Arnhem, statutair gevestigd te Zwolle en onder nummer 41024004 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordelijk Overijssel.

De stichting bezit de fiscale status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (cdANBI), fiscaal nummer RSIN 815786451. Dit betekent dat giften aan de stichting voor de schenker bij de aangifte inkomsten belasting aftrekbaar zijn tegen 125% (die 25% extra tot een maximum van 1.250,- euro)

Het bankrekeningnummer van de stichting is: ABN-AMRO Apeldoorn NL89 ABNA 0531630447