Projecten

Stichting Gelderman heeft de volgende projecten in gang gezet.

Inventarisatie familiearchief

In 2015 is verder gegaan met het inventariseren van het archiefmateriaal dat na de publicatie van Johan Seekles aan het familiearchief is toegevoegd. Deze inventarisatie wordt op beschikbare vrije momenten ter hand genomen door Johan Seekles, Edzard Gelderman te Arnhem en László Gelderman te Apeldoorn. Het is de bedoeling dat deze tweede ronde van inventariseren in 2018 wordt afgerond.

Project collectie Gelderman

Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze het eigendom van ‘familiestukken’ (portretten, bijzondere meubels, zegelcachets en dergelijke) kan worden ondergebracht bij de stichting en of ze via bruikleengeving fysiek kunnen worden ondergebracht bij geïnteresseerde familieleden, dan wel bij relevante openbare plaatsen zoals musea.

Geschiedenis van Overijssel

De stichting Gelderman heeft in 2014 het initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te brengen voor het realiseren van een nieuwe publicatie ‘Geschiedenis van Overijssel’. Hierin zal het project ‘Overijsselse Schrijflui’, waarvoor de historicus Jos Mooijweer een werkstuk schreef kunnen worden opgenomen.

Lees verder

Zwolse regenten op de keper beschouwd

De stichting is gestart met de voorbereiding van een boek onder de titel ‘Zwolse regenten op de keper beschouwd’, waarvan de vooraanstaande Zwolse historicus drs. Jan ten Hove de auteur zal zijn.

De geschiedenis en het archief van de familie Gelderman tussen circa 1600 en 1800 dient hiervoor als grondslag. Het onderzoek wordt toegespitst op de betekenis van deze families voor de plaatselijke en provinciale politiek en ambtenarij. Dit bijzondere verhaal wordt geplaatst in de context van de tijd en wordt verteld in samenhang met de historie van de samenleving waarvan de familieleden deel uitmaakten.

Lees verder