Startpagina

De Stichting Gelderman, statutair gevestigd te Zwolle.

Geboren uit particulier initiatief, is de Stichting in 1987 opgericht teneinde de archivalia en collectiestukken die in de onderhavige familie bewaard gebleven zijn bijeen te brengen, onder optimale omstandigheden te doen bewaren en voor historisch onderzoek algemeen toegankelijk te maken.

Vervolgens beoogt de stichting historisch onderzoek te bevorderen, waarbij het verzamelde archiefmateriaal mede kan worden benut. De stichting is door de Inspectie Registratie en Successie te Zwolle aangemerkt als instelling van algemeen cultureel en wetenschappelijk nut: dit biedt de stichting en begunstigers interessante fiscale faciliteiten.

Het archiefmateriaal van de stichting werd in bewaring gegeven aan de gemeentelijke archiefdienst te Zwolle. Dankzij de goede zorgen van de gemeentearchivaris werd door de Heer Seekles op vakkundige wijze de inventaris hiervan samengesteld. Deze is vervolgens in 1990 bij Uitgeverij Waanders BV in druk verschenen.

Het archiefmateriaal bevindt zich thans in het Historisch Centrum Overijssel, gelegen aan de Van Wevelinkhovenstraat 1, 8021 WX Zwolle.

Naast dit archiefbeheer tracht de stichting projectmatig middelen en deskundigheid te combineren, teneinde verantwoord historisch onderzoek en publicatie te realiseren.