Geschiedenis van Overijssel

De stichting Gelderman heeft in 2014 het initiatief genomen om verschillende partijen bij elkaar te brengen voor het realiseren van een nieuwe publicatie ‘Geschiedenis van Overijssel’. Hierin zal het project ‘Overijsselse Schrijflui’, waarvoor de historicus Jos Mooijweer een werkstuk schreef kunnen worden opgenomen. Dit interessante onderzoek naar de ambtenaren van ridderschap en steden is bij gebrek aan financiën niet van de grond gekomen. Het zal wellicht wel deel kunnen uitmaken van het bredere kader van de geschiedenis van de provincie. Het rapport ‘Overijsselse Schrijflui’ kunt u hieronder downloaden.

Opzet

De opzet is dit onderzoek te laten plaatsvinden door Dr. Paul Brusse, Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht. Hij heeft recent – dankzij een zeer royale bijdrage van de Provincie Zeeland - het prachtig uitgegeven ‘Geschiedenis van Zeeland’ gerealiseerd. Dit geweldig fraaie voorbeeld is Overijsselse navolging waard!

In overleg met de stichting heeft Paul Brusse in juni 2015 een werkplan ‘Een nieuwe geschiedenis van Overijssel’ geschreven, dat hieronder is opgenomen.

Historisch Centrum Overijssel

Het project werd omhelsd door Bert de Vries, toenmalig directeur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO). In samenwerking met de stichting werd in 2015 een aantal vergaderingen belegd in het HCO, zowel van de gesprekspartners die op onderstaande lijst staan vermeld als eenmaal met de voorzitters van de verschillende lokale/regionale historische verenigingen.

Met de Arie Slob, de huidige directeur van het HCO, is vervolgens in 2016 overleg gevoerd, waarbij ook hij zich enthousiast betoonde. Dit leidde tot het instellen van een kleine werkgroep die zich wil bezig houden met het verwerven van steun van de Provincie Overijssel. Daarbij gaat het niet alleen over de vorm waarin de beoogde publicatie zou dienen te worden gegoten (‘canon’; digitale publicatie en/of boekvorm) maar ook over de financiering van het onderzoek van literatuur en primaire bronnen.

Het wachten is thans, 2017, op actie door het HCO.