Konfliktmægling

Konfliktmægleren i Diapraxis. Når mennesker, grupper eller organisationer har uoverensstemmelser, som de ikke selv kan tale sig til rette om, kan de vælge at inddrage en konfliktmægler.

Mægleren er uafhængig og upartisk

Mægleren må ikke tage parti for nogen af parterne, men skal som en uafhængig og upartisk tredjepart hjælpe dem med at løse konflikten.

På det tidspunkt, hvor parterne anmoder mægleren om hjælp, vil konflikten ofte være eskaleret sådan, at de har vanskeligt ved at tale sammen eller ikke taler sammen overhovedet. Ofte har de forsøgt at inddrage andre i konflikten. Dette være sig deres ledere, kolleger eller andre.

Mægling er frivillig

Mægling er frivillig, det vil sige, at det principielt set er de der deltager i mæglingen, som suverænt afgør om de vil deltage eller fortsætte en påbegyndt mægling. Men i praksis er de ofte under betydeligt pres fra deres omgivelser.

Dialog

Når samtalen er gået i stå og du ikke vil eller kan mødes med den eller de andre, er det en mulighed at få en konfliktmægler til at starte en dialog ved at begynde med dig og den eller de andre hver for sig. Det kalder vi pendul mægling, hvor vi har samtaler med den enkelte hver for sig og bringer budskaber fra den ene til den anden.

Pris

En mægler koster normalt 1200 kr. i timen og 2 mæglere 1800 kr. i timen + moms.

I mægling har parterne ansvaret for indholdet - mægleren for processen

Det er parterne, som sammen med mægler aftaler, hvordan de vil bære sig ad for at forsøge at nå et resultat. Og det er parterne, der beslutter om de ved afslutningen af mæglingsprocessen vil indgå en aftale.

Mægling er fortrolig

Konfliktmægleren har tavshedspligt og må ikke fortælle andre, hvad der sker under mæglingen. Parterne aftaler ofte ved mæglingens begyndelse at mæglingen sker i fortrolighed. De aftaler også hvad de vil sige til omverdenen om mæglingens forløb.

Mægling er noget helt andet end jura

I juraen handler det om at vinde og få ret. Juraen giver regler for hvordan man gennemfører en proces via retssystemet og hvilke argumenter man kan / skal bruge for at vinde ved at benytte retssystemet. I mægling spiller retssystemet ikke nogen central rolle.

Diapraxis mæglere

Steen Clausen - Lene Holmsgaard - Susan Kristiansen