Susan Kristiansen

Undervisning,

Coaching og

konfliktmægling

Lidt Historie og CV

Ålbækvej 34, 4174 Jystrup - Telefon 5752 8246 5752 8246 - e-mail krudthuset@mail.tele.dk

Født den 4.september 1958. Familie; gift, to børn født hhv. 1982 og 1988

Uddannelse

Realeksamen (1975)

Laborant (1976)

Laboratorieteknikker(1978)

Efteruddannelse og kurser

Merkonom i virksomhedsøkonomi og organisation (1986)

Engelsk HH- niveau IV (1987)

Efteruddannelse i kvalifikationsbehov og analyse (1990)

Statens erhvervspædagogiske læreeksamen (1991)

Lederuddannelse efter Paul J. Meyers metode(1995-1996)

Konfliktmægling fra Center f. Konfliktløsning (1999)

Certificeret Arbejdsmiljø underviser (1999)

Certificeret underviser i Samarbejde af KL og KTO (1999)

Øvrige beskæftigelse

Underviser i Ledelse og lederudvikling for COK

Ledelse, Dialog og konfliktløsning

Ansættelser

9/1998 og frem

Freelance / eget firma

Tilknyttet Institut for Diapraxis

Tilknyttet Center for konfliktløsning

Dialog, procesledelse i værdsættende og bærende fællesskabet

Ledersparring,

Underviser i konfliktløsning som ledelseskompetence, samarbejde og konfliktløsning,

Konfliktmægler

1/1997-9/1998

Afdelingsleder i Sundheds- og omsorgsafdelingen i Albertslund Kommune. Afdelingen består af 5 områder,

hjemmepleje træning og aktivitet, psykiatri, psykisk udviklingshæmmede, og førtidspension. Nøgleordene er udvikling og

implementering af integreret plejeordning og udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen, udvikling af lederniveauet i

afdelingen, forhandling og politisk sagsfremstilling

6-12/1996

Konstitueret afdelingsleder i sundhedsafdelingen i Ringsted Kommune. Afdelingen består af 5 geografiske områder

med i alt 600 ansatte, Nøgleordene er udvikling af lederteam, virksomhedsplaner, brugerindflydelse, selvhjælpsgrupper,

forhandling og politisk sagsfremstilling

5/1996-

Faglig konsulent i forvaltningsledelsen med ad hoc lederopgaver.

Nøgleordene er udvikling af metoder indenfor dialogledelse og organisationsudvikling forhandling og politisk

sagsfremstilling.

10/1995-5/1996

Leder af teamfunktion i arbejdsmarkedsafdelingen i Ringsted Kommune.

1/1994-

Leder af Jobsekretariatet og faglig konsulent. Afdelingen har mellem 5 og 10 ansatte jobkonsulenter med selvstændigt

arbejdsområde, samt flere undervisningsinstitutioner med mellem 5 og 10 ansatte hvert sted.

Nøgleordene er ansvar for lovområderne, aktiv arbejdsmarkedspolitik, lov om daghøjskoler og produktionsskoler,

medarbejderudvikling og organisationsudvikling, forhandling og fondsansøgninger.

2/1991-1/1994

Jobkonsulent med nøgleordet aktivering af ledige og kontaktperson til lokale arbejdsgivere, faglige organisationer og

andre interessenter.

8/1989-2/1991

Studievejleder og faglærer ved Teknisk Skole i Slagelse, i fagene biologi, fysik, kemi og matematik på

laborant / laboratorieteknikkerlinien

5/1988-8/1989

Medarbejdende i EL- virksomhed, med arbejdsområder, administration, økonomi og rentegning.

1/1987-5/1988

Ansat som produktchef i Teknunc A/S international, med ansvar for de europæiske selskaber og med opgaver indefor

undervisning, koordinering af promotion, leverandør forhandlinger strategi og handlingsplaner for markedsudvikling

samt resultatrapportering til Engelsk modervirksomhed.

6/1984-1/1987

Konsulent på biokemiske produkter til celle og vævsdyrkning ansat i Teknunc A/S Danmark. Nøgleordene er rådgivning

og salg. Bl.a. rådgivning for Statens Serum Institut i forbindelse med etablering af HIV-screeningslaboratorium.

Rigshospitalet og WHO- sundhedsprojekt i Indien og Novo- Nordisk.

10/1979-6/1984

Ansat som laboratorieteknikker på Nunc A/S med forsknings og kontrolopgaver indenfor proteinkemi og

cellevævsdyrkning.

9/1978-10/1979