Diapraxis

udvikler

bæredygtige og værdsættende fællesskaber

i virksomheder og organisationer

Konfliktmægling - Konflikthåndtering - Livgivende samtaler

Kontakt