Lene Holmsgaard - Advokat, konfliktmægler og underviser

Jeg mægler mellem mennesker og grupper i konflikt i såvel private som på offentlige virksomheder.

Underviser og træner konflikthåndtering, mægling og procesledelse for ledere som ledelseskompetence.

Træner tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i at kunne agere i konfliktfyldte situationer med ro og upartiskhed.

Træner medarbejdere i at turde tage de konflikter der opstår dem imellem på en konstruktiv måde så arbejdsglæden bibeholdes.

Jeg tilbyder:

Undervisning i konfliktløsning, dialog og procesledelse

Undervisning i konfliktmægling

Konfliktmægling i grupper og organisationer

Ledelse af vanskelige dialoger og samtaler

Tid og rum for refleksion, eftertanke og udvikling

Personlige samtaler, rådgivning og mægling

Kontakt:

Telefon: 2262 8991 - Email: lene@diapraxis.dk

Baldersvej 7, 3400 Hillerød

Lidt historie og CV

Institut for Diapraxis:

Konsulent og underviser siden 2006. Medstifter og medlem af bestyrelsen

Center for Konfliktløsning 1994 - 2014.

Underviser og konfliktmægler.

1 ½ år konstitueret faglig leder.

Medlem af bestyrelsen i 8 år. Medskaber og medunderviser i centrets mæglingsuddannelse og grunduddannelse i konfliktløsning.

I samarbejde med det kriminalpræventive råd udviklet centrets ungemægler uddannelse

Advokat

Jeg er 61 år og uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og advokat siden 1986. Advokatansvarsforsikret i HDI Gerling, VAS1300361

Institut for Diapraxis

Jeg er ansvarlig for udvikling af instituttets uddannelse i konfliktløsning og konflikthåndtering for tillidsrepræsentanter hos Akademikerne (AC)

Jeg har udviklet en uddannelse for familieterapeuter og socialrådgivere, der fører til oprettelse af et konfliktmæglerkorps i kommunen i forbindelse med familiesager - for at tage familiens konflikter i opløbet

Jeg laver supervision og opfølgende træning af konfliktmæglere.

Jeg er medskaber af Instituttets uddannelse som Konfliktmægler med fokus på fællesskaber i krise, og medskaber af kurserne dynamiske træningsdage og teori-U som afholdes over en uge i Montenegro.

Arbejder for tiden med udvikling af kursuskoncepter, hvori også indgår kost og krop.

Primære kompetencer

Undervisning i konfliktløsning og mægling på temadage, kurser og uddannelser

Faciliterer konflikthåndterende processer i større og mindre grupper

Udarbejdelse af undervisningsmateriale i mægling, dialogiske processer og konflikthåndtering

Erfaring med at skabe en konflikthåndterende kultur på institutioner og arbejdspladser

Skabe et ligeværdigt og respektfuldt samtalerum som konfliktmægler

Udvikle projekter med konflikthåndtering som omdrejningspunkt

Erfaring med tværfagligt samarbejde

Eksempler på roller og projekter

Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb i konflikthåndtering og formidling for undervisere på Københavns Kvindedaghøjskole over 1 år

Rolle: Idéudvikler, projektkoordinator og underviser

Udviklet 18 dages uddannelse i konflikthåndtering og mægling for tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

Rolle: idéudvikler og underviser

Udvikling og gennemførelse af konflikthåndterings proces på stor efterskole over ½ år

Rolle: proceskonsulent

Andre uddannelser

Grunduddannelse i konfliktløsning

Kursusfag på Københavns Universitet i mægling

Supervision hos Kempler Instituttet - 2 årigt forløb

Kropspsykoterapeut - 4 årigt forløb

Voksenpædagogik - 1 årigt forløb

Forumteater og Rainbow of desire - 7 dage

Deep democracy - 9 dage

Træning i ikke-voldelig kommunikation med Marshall Rosenberg - 18 dages forløb

Uddannet som systemisk familie opstiller i 2016.

Uddannet i organisatorisk organisations opstilling 2017 i Holland.