Lene Holmsgaard

Lene Holmsgaard - Advokat, konfliktmægler og underviser

  • Jeg mægler mellem mennesker og grupper i konflikt i såvel private som på offentlige virksomheder. 
  • Underviser og træner konflikthåndtering, mægling og procesledelse for ledere som ledelseskompetence.
  • Træner tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i at kunne agere i konfliktfyldte situationer med ro og upartiskhed. 
  • Træner medarbejdere i at turde tage de konflikter der opstår dem imellem på en konstruktiv måde så arbejdsglæden bibeholdes.
Jeg tilbyder:
  • Undervisning i konfliktløsning, dialog og procesledelse
  • Undervisning i konfliktmægling 
  • Konfliktmægling i grupper og organisationer
  • Ledelse af vanskelige dialoger og samtaler
  • Tid og rum for refleksion, eftertanke og udvikling
  • Personlige samtaler, rådgivning og mægling
Kontakt:
Telefon: 2262 8991 - Email: lene@diapraxis.dk
Baldersvej 7, 3400 Hillerød

Lidt historie og CV


Institut for Diapraxis: Konsulent og underviser siden 2006. Medstifter og medlem af bestyrelsen

Center for Konfliktløsning: Medstifter, underviser og konfliktmægler 1994 - 2014


Jeg er 61 år og uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og advokat siden 1986. Advokatansvarsforsikret i HDI Gerling, VAS1300361


Institut for Diapraxis

Jeg er ansvarlig for udvikling af instituttets uddannelse i konfliktløsning og konflikthåndtering for tillidsrepræsentanter hos Akademikerne (AC)


Jeg har udviklet en uddannelse for familieterapeuter og socialrådgivere, der fører til oprettelse af et konfliktmæglerkorps i kommunen i forbindelse med familiesager - for at tage familiens konflikter i opløbet


Jeg laver supervision og opfølgende træning af konfliktmæglere.


Jeg er medskaber af Instituttets uddannelse som Konfliktmægler med fokus på fællesskaber i krise, og medskaber af kurserne dynamiske træningsdage og teori-U som afholdes over en uge i Montenegro.


Arbejder for tiden med udvikling af kursuskoncepter, hvori også indgår kost og krop.


Primære kompetencer

Undervisning i konfliktløsning og mægling på temadage, kurser og uddannelser

Faciliterer konflikthåndterende processer i større og mindre grupper

Udarbejdelse af undervisningsmateriale  i mægling, dialogiske processer og konflikthåndtering

Erfaring med at skabe en konflikthåndterende kultur på institutioner og arbejdspladser

Skabe et ligeværdigt og respektfuldt samtalerum som konfliktmægler

Udvikle projekter med konflikthåndtering som omdrejningspunkt

Erfaring med tværfagligt samarbejde


Eksempler på roller og projekter

Udvikling og gennemførelse af uddannelsesforløb i konflikthåndtering og formidling for undervisere på Københavns Kvindedaghøjskole over 1 år

Rolle: Idéudvikler, projektkoordinator og underviser


Udviklet 18 dages uddannelse i konflikthåndtering og mægling for tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

Rolle: idéudvikler og underviser


Udvikling og gennemførelse af konflikthåndterings proces på stor efterskole over ½ år

Rolle: proceskonsulent


Center for Konfliktløsning 1994 - 2014. Underviser og konfliktmægler.

1 ½ år konstitueret faglig leder.

Medlem af bestyrelsen i 8 år. Medskaber og medunderviser i centrets mæglingsuddannelse og grunduddannelse i konfliktløsning.

I samarbejde med det kriminalpræventive råd udviklet centrets ungemægler uddannelse


Andre uddannelser

Grunduddannelse i konfliktløsning

Kursusfag på Københavns Universitet i mægling

Supervision hos Kempler Instituttet - 2 årigt forløb

Kropspsykoterapeut - 4 årigt forløb

Voksenpædagogik - 1 årigt forløb

Forumteater og Rainbow of desire - 7 dage

Deep democracy - 9 dage

Træning i ikke-voldelig kommunikation med Marshall Rosenberg - 18 dages forløb

Uddannet som systemisk familie opstiller i 2016.

Uddannet i organisatorisk organisations opstilling 2017 i Holland.