God ledelse

God ledelse - Kirstine og Kierkegaard

”Grundtonen i god ledelse er ikke en mistillidskontrakt, men en tillidskontrakt, baseret på ansvarlighed, omsorg og menneskeligt overskud. Ledelse er at opnå resultater sammen med og gennem andre.

Lederen sidder ikke primært for bordenden og bestemmer eller kontrollerer.

Lederen har til opgave at skabe dialog og koordinering, så de relevante parter er involveret, uden at det hele ender i tågesnak og tomgang.

Men lederen har også til opgave at stille krav og skære igennem, når det er det, der er brug for.

Man kan med Kierkegaards udtryk sige, at opgaven er at træde i karakter – som menneske og som leder. Og rækkefølgen er ikke ligegyldig.”

Lederen må have sig selv med som menneske

Efter at have gennemgået Søren Kierkegaards tre mennesketyper – Spidsborgeren, Æstetikeren og Etikeren fortsættes:

”Etikeren har derimod sådan fat i lederrollen, at hans personlige værdier og menneskesyn er integreret i måden ledergerningen forvaltes på. --- Han er i Kierkegaards betydning blevet synlig for sig selv og andre – ved at forholde sig til sig selv, som den han rent faktisk er – ikke som den han gerne ville være.”

”Den første forudsætning for at kunne udvikle sig til at blive en god leder er, at man skal have sig selv med som menneske – have fat i lederrollen indefra.

Fra chefkonsulent Kirstine Andersens kronik i Jyllandsposten 8.2.2000 – Mindre Management – mere Kierkegaard

Diapraxis enkle ledelsesprincipper for medarbejdere

1. Som leder er du rollemodel for fællesskabets kultur, adfærd og samarbejde.

2. Lyt så de taler og tal så de lytter. Nærvær og kontakt. I øjenhøjde.

3. Tænk og vær positiv om dig selv og den anden. Tro på dig selv og den anden. Vid at dine medarbejdere allerede kan eller kan lære det.