Efteruddannelse familieopstilling efterår 2023

Eksklusiv efteruddannelse 

systemisk familieopstilling for professionelle


Nu har du chancen for at lære at bruge familieopstilling i dit arbejde


Er du psykoterapeut, psykolog, konfliktmægler eller arbejder du på anden vis med menneskelige relationer, har du her en unik mulighed for at få tilføjet systemisk familieopstilling til dine kompetencer.

Vi tilbyder igen et struktureret og øvelses-orienteret forløb i systemisk familieopstilling.

Efteruddannelsens formål er, at træne dig i systematisk at kunne identificere og undersøge de ubevidste dynamikker, der er på spil i det pågældende familiesystem, og derefter gennem metoden, at kunne skabe forandring. 

Du får helt konkrete og brugbare redskaber, som du straks kan omsætte i dit arbejde. 

Uddannelsen strækker sig over 4 moduler - hver af 2,5 dages varighed.


Vi lægger vægt på at give dig


Med andre ord -  at give dig et solidt grundlag, så du i dit arbejde med egne klienter kan bruge familieopstillings metoden. Uddannelsen veksler mellem korte teoretiske oplæg, øvelser, sætningsarbejde, interventioner og refleksioner over praksis. Vi vil opfordre deltagerne til, at finde sammen og øve i tiden mellem modulerne.

Efter de 4 moduler som er basis, er der mulighed for, at fortsætte på modul 5 og 6, som vil bestå at opstillingsdage med klienter og med supervision af os. Det er en forudsætning, at du har deltaget på modul 1 - 4.    

Max 6 deltagere.

Pris: 14.000 kr. incl. materialer. Aftensmad fredag. Kaffe, te og frugt alle dage. Momsregistrerede tillægges moms. 

Tid: 25-27 aug. 29 sept - 1. okt. 27-29.okt. og  24-26 nov. 2023

 fredage kl. 17 - 21, lørdage kl. 10 - 17, søndage kl. 10 - 16. 


Sted: Baldersvej 7, 3400 Hillerød


Modul 5 og 6 er 4 opstillingsdage som koster 5.000 kr. Momsregistrerede tillægges moms. Tidspunktet aftales.


Overnatning

Har du brug for overnatning kan vi hjælpe med dette. Pris kr. 250,- pr overnatning

Tilmelding : Da der kun er 6 pladser råder vi til hurtig tilmelding og senest 15.juni 2023. Skriv til reconnect@vibekehastrup.dk eller lene@diapraxis.dk for tilmelding. 

Tilmelding er først bindende ved indbetaling af depositum kr. 3.500. Ved framelding inden den 1.juni  tilbagebetales depositum.

De resterende 10.500 kr. betales senest 1.august 2023.

Undervisere

Lene Holmsgaard, Systemisk Familie- og Organisations opstiller, Advokat og Konfliktmægler. Uddannet bl.a hos Caroline Ward, England, Jan Jacob Stam, Holland og Isfo, København. Tlf 2262 8991  www. Leneholmsgaard.dk og www.diapraxis.dk

Vibeke Hastrup, Systemisk Familie opstiller, Skuespiller, Council Guide og ICC Coach. Uddannet bl a hos Judith Hemming og Caroline Ward, England, Jan Jacob Stam, Holland og Mark Wolynn, USA. Tlf. 5194 1648. www.vibekehastrup.com

Udtalelser fra tidligere deltagere

Lene Holmsgaard og Vibeke Hastrup er et godt team. De har både en faglig tyngde, og en særlig evne til at skabe en atmosfære med ro, nærvær og trygge rammer på deres kurser i opstillingsarbejde. Der var en meget fin balance mellem teori og praksis. De mange øvelser gjorde, at man fik stoffet godt ind under huden. Kurset har været til stor inspiration i mit eget arbejde med opstillinger - min varmeste anbefaling. Tina Duegaard Andersen, konsulent og systemisk opstiller

Vibeke Hastrup og Lene Holmsgaard udgør et kompetent team, som arbejder med imponerende professionel indsigt. Det fører til interessante processer, som umiddelbart er skjulte. Vibeke og Lene viser mod, som bevæger sig i et anderledes felt og åbner bevidstheder, som vi godt vidste var der, men som vi ikke vidste, at vi vidste. Nils Stahlschmidt, parterapeut