Wat persoonlijke coaching te bieden heeft

De coaching met muziek begint met kennismaking en jouw vraag. In dit intakegesprek wordt jouw coachvraag doorgesproken en eventueel verder expliciet gemaakt We bekijken we of er een wederzijdse basis is om daadwerkelijk met de coaching te starten.

Aan het eind van het in­ta­kege­sprek krijg je een intake cd mee met 30 mu­ziek­frag­men­ten. Jouw re­ac­tie op deze mu­ziek, in com­bi­na­tie met jouw vraag en ver­haal, vor­men de basis voor het ver­de­re tra­ject.

Dit traject bestaat uit een aantal coachingssessies, gewoonlijk 6 tot 8. Deze coaching bestaat uit coachingsafspraken van maximaal 1.5 uur. Tijdens deze coachingssessies zullen reguliere coachingsmethoden en muziek afwisselend ingezet worden. Ik ge­brui­k zowel coa­ching als mu­ziek om tot dieper in­zicht te komen. De gewone coachingstechnieken en oefeningen die ik hanteer, zijn afkomstig uit de transactionele analyse (TA), NLP of familie-/organisatieopstellingen (systemisch werken).

De coaching levert op dat je inzicht gekregen hebt in het 'antwoord' op je coachvraag; het resultaat is dat je van daaruit verder kunt.

De coaching wordt afgerond, en ik zal je vragen (formeel) om een schriftelijke evaluatieformulier in te vullen.