VOLTI

Coaching met Muziek

Mu­ziek raakt altijd

Dat mu­ziek beel­den en ge­voe­lens los­maakt, her­ken­nen de mees­te men­sen wel. Waar­om luis­ter je naar be­paal­de mu­ziek als je ver­liefd, ver­drie­tig, vro­lijk bent, ’s morgens als de dag begint, of juist aan het eind van een dag? In de auto of met koptelefoon in het OV? We ge­brui­ken mu­ziek vaak ongemerkt om onze ge­voe­lens te ver­ster­ken, er een stem aan te geven, om extra ener­gie te krij­gen of om te ont­span­nen. Mu­ziek is ener­gie, tril­ling, en mu­ziek is com­mu­ni­ca­tie. Mu­ziek die raakt, komt recht­streeks bin­nen in ons hart.

Luister maar naar de volgende fragmenten en ga na welke gevoelens deze bij je oproepen.

Voor iedereen die openstaat voor coaching en muziek

Coaching met muziek is gericht op vragen rond zelfontplooiing, zelfacceptatie. Muziek is een mooie, heel toegankelijke manier om weer meer jezelf te worden. Muziek bepaalt stemming. En stemming bepaalt de muziek. Luisteren naar muziek en muziek op je laten inwerken is een belangrijk onderdeel van deze coaching.

Via muziek krijg je dieper inzicht in je vraag. Muziek ondersteunt je persoonlijke leerproces en het resultaat van de coaching is dat je zelf verder kunt.

Zelf een instrument spelen of muzikaal zijn is niet nodig. Open staan voor muziek natuurlijk wel. Muziek is een prachtige manier om bij coaching in te zetten.