Golf

Stasen golf er et tilbud til Statoils pensjonister i Stavangerdistriktet. For å kunne delta må du være medlem i en golfklubb.

Golfgruppen arrangerer treningsdager hver vår og turneringer hver 14 dag i sesongen. I løpet av sesongen besøker vi de fleste av distriktets golfbaner.

Kontakt

Ønsker du å bli medlem av Stasen Golf, vil vite mer om oss, eller ønsker å komme i kontakt med styret, kan vi kontaktes via email stasengolf@gmail.com

Golfturneringer 2019

Turneringsprogrammet for 2019 finner du her.

Vi sender ut invitasjon i forkant av hver turnering med egen påmeldingsfrist og /-adresse.

Turneringene vil i hovedsak starte kl 10:00 eller kl 11:00, men det kan bli variasjoner med reiseavstand og lokale forhold.

Medlemsskap

Medlemskontingent for 2019 er kr. 350,-. Ektefelle/ partner betaler det samme. Du må også være medlem i Stasen (kontingent kr. 150,-) for å bli medlem i golfgruppen. Ektefelle/ partner kan ikke være medlem i Stasen.

Kontingenten bes vennligst innbetalt til: Konto nr. 3201.3103509 v/Elisabeth Thorsen, Borgermester Middelthons gate 4, 4007 Stavanger. Vennligst oppgi ditt og evt. partners navn og adresse ved innbetaling.

Styret 2019

Leder: Oddbjørg Greiner, tlf.: 915 34 856, e-mail: o.v.greiner@gmail.com

Kasserer: Elisabeth Thorsen, tlf. : 913 36 650, email: elthorse@lyse.net

Styremedlemmer:

Ralph C. Andersen tlf.: 913 57 618, e-mail: rcanders@online.no

Jarle Padøy tlf.: 995 48 599, email: jarle.padoy@lyse.net

Karl Dahle, tlf.: 941 53 948, email: karl.dahle@lyse.net

Arild Unneberg, tlf.: 905 56 140, email: a-un@online.no

Trygve Dirdal, tlf.: 412 55 204, email: trdirdal@online.no

Bjarne Jensen, tlf.: 911 53 026, email:bjarjens@lyse.net

Valgkomitè:

John Bjerga, tlf.: 922 94 548,e-mail: john.bjerga@lyse.net

Svein G. Larsen, tlf.: 911 53 063, e-mail: svein.g.larsen.lyse.net

Bjørn Mortensen, tlf.: 907 64 898, email.: bjmo@lyse.net

Stasen Golf vedtekter

Stasen Golfs vedtekter ser du her.

Oppdatering av kontaktadresse

Vi ber deg gi beskjed dersom du endrer e-postadresse slik at medlemslisten kan oppdateres regelmessig. Dermed sikrer en at alle får den informasjon som blir sendt ut.

Golfresultater 2018

Resultatene fra golfturneringene i 2018 finner du her.

Golfresultater 2017

Resultatene fra golfturneringene i 2017 finner du her.


Årsmelding og regnskap 2018

Årsmelding og regnskap for 2018 for Stasen golf finner du her.

Referat fra Årsmøtet 2018

Referatet fra Årsmøtet 2018 finner du her