Golf

Første turnering 28.4, er avlyst

Runde en i årets turnering, som skulle vært spilt på Bærheim, er avlyst på grunn av gjeldende koronarestriksjoner. Vi krysser fingrene for neste runde, på Ogna..

Stasen Golf

Stasen golf er et tilbud til Statoils pensjonister i Stavangerdistriktet. For å kunne delta må du være medlem i en golfklubb.

Golfgruppen arrangerer treningsdager hver vår og turneringer hver 14 dag i sesongen. I løpet av sesongen besøker vi de fleste av distriktets golfbaner.

Kontakt

Ønsker du å bli medlem av Stasen Golf, vil vite mer om oss, eller ønsker å komme i kontakt med styret, kan vi kontaktes via email stasengolf@gmail.com

Årsmøtet 2021

Årsmøtet ble avholdt virtuelt pga. Covid-19. Du finner referatet her.

Golfturneringer 2021


Her finner du oversikt over Stasen Golf turneringene i 2021.


Det arrangeres 10 turneringer i år. Vi starter 28 april på Bærheim. Der blir det fortløpende start, med første flight kl.10. Alle andre turneringer har felles start. Siste turnering blir på Solastranden 29 september. Vi har også i år forhandlet oss frem til reduserte greenfee priser. I år er det bare turneringen på Norvegen som Stasen har midler til å sponse greenfeen. Turneringen på Stavanger er det begrenset til 48 deltagere.

Etter turneringene er det felles avslutning med premieutdeling og servering. På Bærheim er det ingen felles avslutning seremoni og serveringen er derfor fortløpende etter avsluttet runde.

Ca 2 uker før hver turnering blir det sent e-post med påmeldingsinformasjon. Påmeldingene vil i år også være via Golfbox på din hjemmeklubb.

Treningen i år blir på Bærheim i uke 15 og 16. Det er forhandlet frem 40 plasser av 2 x 2 timers økt. Egenandel er kr. 200 per deltager. Stasen Golf sponser trening med et betydelig beløp.

Vi sender ut en egen e-post med påmeldingsinformasjon. Siden det er begrenset antall deltagere følges prinsippet ‘first come- first serve’.

Medlemsskap

For å være med i årets aktiviteter må du være medlem av Equinor’s seniorklubb (kr 150), og ha betalt kontingent i Stasen Golf. Dette er i år kr 350 og bes betalt inn til kontonummer 3201 31 03509. Ektefelle/partner er hjertelig velkommen og må også betale kontingent til Stasen Golf.

Det vil IKKE bli sendt ut faktura.

Kontingenten bes vennligst innbetalt til: Konto nr. 3201.3103509 v/Elisabeth Thorsen, Borgermester Middelthons gate 4, 4007 Stavanger. Vennligst oppgi ditt og evt. partners navn og adresse ved innbetaling.

Styret 2021

Leder: Arild Unneberg, tlf.: 905 56140, e-mail: a-un@online.no

Kasserer: Elisabeth Thorsen, tlf. : 913 36 650, email: elthorse@lyse.net

Styremedlemmer:

Ralph C. Andersen tlf.: 913 57 618, e-mail: rcanders@online.no

Jarle Padøy tlf.: 995 48 599, email: jarle.padoy@lyse.net

Trygve Dirdal, tlf.: 412 55 204, email: trdirdal@online.no

Bjarne Jensen, tlf.: 911 53 026, email: bjarjens@lyse.net

Reidar Jakobsen, tlf.: 901 71 897, email: reidar.jakobsen@lyse.net

Hans Jacob Jacobsen, tlf: 958 15 434, email: hjjacobs@lyse.net

Valgkomitè:

John Bjerga, tlf.: 922 94 548,e-mail: john.bjerga@lyse.net

Rolf Magne Larsen tlf.: 90998576, e-mail: rolfml@lyse.net

Bjørn Mortensen, tlf.: 907 64 898, email.: bjmo@lyse.net

Stasen Golf vedtekter

Stasen Golfs vedtekter ser du her.

Oppdatering av kontaktadresse

Vi ber deg gi beskjed dersom du endrer e-postadresse slik at medlemslisten kan oppdateres regelmessig. Dermed sikrer en at alle får den informasjon som blir sendt ut.

Golfresultater 2020

Resultatene fra golfturneringene finner du KOMMER

Golfresultater 2019

Resultatene fra golfturneringene finner du her

Golfresultater 2018

Resultatene fra golfturneringene finner du her.

Golfresultater 2017

Resultatene fra golfturneringene finner du her.Stasen resultat 2019[3813].pdf