Andre aktiviteter

STASEN støtter, og har et aktivt forhold til en del eksterne aktiviteter. Du finner informasjon om de viktigste her. Styret oppfordrer også medlemmer til å kontakte oss vedrørende andre aktiviteter vi burde engasjere oss, eller selv ta initiativ til nye interne aktiviteter eller undergrupper

Tante Emmas Hus og Rådgivnings-kontoret for pensjonister

Rådgivningskontoret er åpent for alle pensjonister i Stavanger mandag til fredag kl.10-12. Det er stengt i skoleferiene.

STASENs kollektive medlemskap i Fellesutvalget for pensjonistforeninger i Stavanger gjør at Rådgivningskontoret også er åpent for Stasen medlemmer bosatt i andre kommuner enn Stavanger.

Kontoret tar imot både personlige henvendelser og besvarer spørsmål på telefon. Det kan avtales tid på forhånd. De fleste sakene er knyttet til spørsmål om arv, testament, fremtidsfullmakter, helse, trygd, pensjon m.m. Det understrekes at Rådgivningskontoret ikke er et advokatkontor.

Medarbeiderne er frivillige pensjonister som er ressurspersoner på sine områder. Alle har taushetsplikt.

Rådgivningskontoret holder til i Tante Emmas Hus, Kongsgt.43 m/inngang fra parken. Tlf. 51507890.

Andre aktiviteter i Tante Emmas Hus og Kafe Breiavatnet

Fellesutvalget ønsker å støtte bruken av huset og tilbud om aktivitetene der. Det holdes regelmessige temamøter som kan være av almen interesse for pensjonister – program for disse oppdateres på Tante Emmas Hus sin hjemmeside.

Se hjemmesiden her for aktiviteter som Dataklubb, Slektsgranskningskurs, Strikkekafe og Kunstutstilling.

Kontaktperson

Vår kontaktperson for Fellesutvalget for pensjonistforeninger i Stavanger er Helge Lønn, email helge.lonn@gmail.com , eller mob. 416 83 652.

Pensjonistuniversitetet

STASEN har kjøpt kollektivt medlemskap for sine medlemmer.

Pensjonistuniversitetet i Stavanger har nytt møtested på Sølvberget, Stavanger kulturhus, i kinosal 5 som ligger i 1. etasje.

Foredrag 2019

Pensjonistuniversitetets foredragsside finner du her. Der finner du også emnelinker med mer informasjon om foredragene. Følg ellers med på Pensjonistuniversitetets foredragsside og i annonsene i Stavanger Aftenblad, tirsdagen før forelesningene, da det kan bli skifte av foreleser, sted og tid.

Kontaktperson

Eva Ulmo, tlf. 992 34 731, email: Eva.ulmo1@lyse.net

Bowlingtilbud

Stavanger Bowling har et tilbud til pensjonister, enkeltvis eller i grupper: Les mer her

[10.10.10]