Hytter

Stasen-pensjonister har anledning til å søke på ledige hytter, ref. utdrag fra vedtektene: "Pensjonister og uføretrygdede kan også søke om leie av hytte, men vil bli behandlet i B-trekningen".

Bestilling av hytter

For å kunne bestille hytter, må du logge deg inn på Equinors hyttesystem CabinWeb via adressen: https://www.cabinweb.net/.

Trykk (eller klikk) på "Logg inn" øverst til høyre i skjermbildet eller trykk på feltet "Logg inn her!"litt nede på siden. Velg så Equinor som firmanavn i feltet "Velg firma" og skriv inn ditt Brukenavn og tilhørender Password. Trykk så på "Logg inn".

Brukernavn:

Det ble i 2017 innført nytt Brukernavn på alle brukere i hyttesystemet CabinWeb. Det nye brukernavnet har for pensjonister følgende format: [kortnavn].p.cabinweb (eks: hvis kortnavnet er pjha, blir brukernavnet: pjha.p.cabinweb). Kortnavn er det kortnavnet du ble tildelt når du var ansatt i Statoil eller Equinor og som bl.a. var lagt inn i Statoil@home adressebok eller nyere. Hvis du ikke husker dette kortnavnet, kan du trykke på "Glemt passord?". Da får du tilsendt via oppgitt mailadresse både ditt nye komplette brukernavn og et tilhørende passord (se under ang. mailadresse).

Password:

Passordet kan for noen være det samme som en benyttet når en var ansatt, eller det samme som en har benyttet senere ved pålogging til CabinWeb. Mange må imdlertid få nytt passord tilsendt. Trykk da på "Glemt passord?" og en mottar (etter en stund) nytt passord via oppgitt mailadresse. Mottatt passord er på formen Passord : )nbHFbc-3 (eksempel). Her er første kolon (:) ikke en del av passordet. Resten må skrives inn nøyaktig (kopier event. inn passordet fra mottatt mail).

Mailadresse:

Hvis du trenger nytt passord og samtidig nå har en annen privat mailadresse enn den som enten ble lagt inn i adresseboken når du var ansatt (denne var på formen: fornavn.etternavn@nettleverandør.no - f.eks. ole.normann@online.no) eller som er blitt oppdatert i adresseboken ved en senere anledning, må du ringe IT-support.

IT-support:

Ve eventuelle problemer, ring Equinors IT-support tlf.nr. 51 99 92 22 (valg 3 - HR).

(Rev 2403.17)