Bli medlem

Slik blir du medlem av Equinor seniorklubb Stavanger (Stasen)

Stasens vedtekter stiller følgende krav til medlemskap i Stasen:

«Stasen skal være åpen for alle tidligere ansatte i Equinor som har sluttet med en pensjonsordning (pensjonister, førtidspensjonister, AFP pensjonister, uførepensjonister). Medlemmene må selv melde seg inn og betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer.

Etterlatt ektefelle/samlivspartner kan bli medlem av Stasen på samme vilkår som den avdøde ektefelle/samlivspartner.»

Fyll ut og send inn nedenstående innmeldingsskjema:

Kontingent

Når medlemskapet er registrert vil du motta faktura for medlemskontingenten via epost.

Vennligst benytt nettbank ved betaling av kontingenten og husk å bruke riktig KID-nummer som angitt på fakturaen.

Stasen har ikke medlemskort. Når medlemskontingenten er betalt er det din bekreftelse på medlemsskap i Stasen.

PS: Medlemmers ektefelle/samlivspartner har også adgang til Stasens møter og arrangementer medmindre noe annet er tydelig uttalt.

Stasen medlemskontingent 2020

Medlemskontingenten for 2020 er fastsatt til kr 150.-

Faktura for betaling av kontingenten for 2020 blir sendt ut til medlemmene etter årsmøtet.

De som ikke har registrert at fakturaer fra Stasen via Medlemsnett skal sendes som e-faktura og/eller avtalegiro med sin nettbank, vil få faktura for medlemskontingenten som vedlegg til e-post eller som bankgiro pr. brev.

Det anbefales sterkt at du registrerer bruk av e-faktura med din bank for betaling av fakturaer utstedt av Medlemsnett for Stasen. Da slipper du å taste lange KID-nummer og du får melding fra din nettbank om at e-faktura fra Stasen via Medlemsnett er klar for betaling. Stasen har avtale med SR-Bank for bruk av Medlemsnett.

Viktig. Bruker du ikke e-faktura/avtalegiro, men betaler faktura vedlagt e-post, KID-nummeret på fakturaen tastes