Organisasjon

Bli medlem?

Nyslått Equinor-pensjonist i Stavangerområdet? Vi tar gjerne mot deg! Bli medlem

Kontakt oss

Kontakt til styret gjøres lettest via email: post@stasen.no. For våre ulike grupper finner du kontaktinformasjon på deres nettsider. For henvendelser direkte rettet til innhold på den nye nettsiden, kan nett@stasen.no brukes.

Gi oss melding om endring av medlemsinformasjon

Melding om endring av medlemsinformasjon gjøres slik: Send en e-post til: post@stasen.no med informasjon om endring av postadresse/ bostedsadresse, telefonnummer, e-post adresse(e-mail), navn eller utmelding.

Etter at oppdatering er foretatt i vårt nye medlemsregister i Medlemsnett, vil du motta en bekreftelse på dette via e-post.

Stasen medlemskontingent 2019

Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr 150.-

Faktura for betaling av kontingenten for 2019 blir sendt ut til medlemmene etter årsmøtet.

De som ikke har registrert at fakturaer fra Stasen via Medlemsnett skal sendes som e-faktura og/eller avtalegiro med sin nettbank, vil få faktura for medlemskontingenten som vedlegg til e-post eller som bankgiro pr. brev.

Det anbefales sterkt at du registrerer bruk av e-faktura med din bank for betaling av fakturaer utstedt av Medlemsnett for Stasen. Da slipper du å taste lange KID-nummer og du får melding fra din nettbank om at e-faktura fra Stasen via Medlemsnett er klar for betaling. Stasen har avtale med SR-Bank for bruk av Medlemsnett.

Viktig. Bruker du ikke e-faktura/avtalegiro, men betaler faktura vedlagt e-post, KID-nummeret på fakturaen tastes

Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter/ undergrupper

Stasen er positiv til aktiviteter som iverksettes av medlemmene og til slike aktiviteter kan det søkes tilskudd etter følgende retningslinjer:

- Aktiviteten/ gruppen må være organisert med eget styre og være godkjent av styret i Stasen

- Det skal holdes oversikt over de som er medlemmer i gruppen

- Bare medlemmer av Stasen og deres ektefeller/ samlivspartnere kan delta i slike grupper.

- Medlemmer av slike grupper skal betale medlemskontingent/ egenandel, dersom det søkes tilskudd

- Styret i Stasen vil fastsette et årlig tilskudd basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer i aktiviteten/gruppen

[06.01.12]