Organisasjon

Bli medlem?

Nyslått Equinor-pensjonist i Stavangerområdet? Vi tar gjerne mot deg! Bli medlem

Kontakt oss

Kontakt til styret gjøres lettest via email: post@stasen.no, eller finn kontaktinformasjon til styremedlemmene lenger nede. For våre ulike grupper finner du kontaktinformasjon på deres nettsider. For henvendelser direkte rettet til innhold på den nye nettsiden, kan nett@stasen.no brukes.

Styret 2019

Nytt styre velges hvert år på årsmøtet i februar.

Leder

Aina Sørhus ain-soe@online.no 959 43 537

Kasserer

Jørn Larsen jorn.larsen@kleppnett.no 905 89 378

Styremedlemmer

Frede Cappelen fredec@broadpark.no 91893668

Oddbjørg Meling oddmelin@online.no 412 02 281

Trygve Takle Pedersen trygvetakle@hotmail.com 906 24 227

Oddvar Samuelsberg oddsamu@yahoo.no 916 74 287

Eva Ulmo eva.ulmo1@lyse.net 992 34 731

Tove Vignes tovevignes53@gmail.com 901 23 505

Tillitsvalgte

Revisor: Arvid Magne Madsen

Valgkomite: Gunnar Sletvold, Sigbjørn Ekkje og Arvid Magne Madsen

Gi oss melding om endring av medlemsinformasjon

Melding om endring av medlemsinformasjon gjøres slik: Send en e-post til: medlem@stasen.no med informasjon om endring av postadresse/ bostedsadresse, telefonnummer, e-post adresse(e-mail), navn eller utmelding.

Etter at oppdatering er foretatt i vårt nye medlemsregister i Medlemsnett, vil du motta en bekreftelse på dette via e-post.

Reiseforsikring for Equinor pensjonister

Vår forsikringsavtale er med Tryg - se www.tryg.no


Vedlagt forsikringsdokumenter pr 01.03.2018 (klikk på linkene under):

Equinor ASA Reiseforsikringsvilkår pensjonister.

Equinor ASA Forsikringsbevis Reiseforsikring, pensjonister

Equinor ASA Certificate of travel insurance, retired people (old text)

Equinor ASA Reisekort

Betingelser

Det er de samme betingelsene som gjelder uansett alder. Merk at forsikringen ikke omfatter ulykkesforsikring. Equinors førtidstidspensjonister har imidlertid denne dekningen i Equinors personalforsikring.

Det er viktig å merke at blant annet dekkes ikke skatter og offentlige avgifter. Forsikringen gjelder for reiser av inntil 45-dagers varighet og opphører når Equinor-pensjonisten dør.

Reisekort

Tidligere fikk man tilsendt «Reisekort» pr post. Nå kan man selv lagre det elektronisk eller skrive ut reisekortet på papir via linken over. Fyll først inn navn på forsikringstaker i kolonnen Name. Hvis Policy number ikke er ferdig utfylt, skriver en inn 5442243 her. I Coverage: World wide skal det stå Ferie og fritidsreise.

En vil også kunne finne forsikringsbevis på www.tryg.no . Fyll ut navn og policy nummer, som for pensjonister er: 5442243.

Kontakt ved skade og akutt behov for hjelp

Meld skade til Tryg Forsikring på www.tryg.no/meld-skade eller (+47 915) 04040.

Ved akutt behov for hjelp på reiser, kontakt Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01

Ved behov for utvidelse av ferie- og fritidsdekningen, kontakt Tryg via equinor@tryg.no eller på telefon +47 55 17 17 90.


Stasen medlemskontingent 2019

Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr 150.-

Faktura for betaling av kontingenten for 2019 blir sendt ut til medlemmene etter årsmøtet.

De som ikke har registrert at fakturaer fra Stasen via Medlemsnett skal sendes som e-faktura og/eller avtalegiro med sin nettbank, vil få faktura for medlemskontingenten som vedlegg til e-post eller som bankgiro pr. brev.

Det anbefales sterkt at du registrerer bruk av e-faktura med din bank for betaling av fakturaer utstedt av Medlemsnett for Stasen. Da slipper du å taste lange KID-nummer og du får melding fra din nettbank om at e-faktura fra Stasen via Medlemsnett er klar for betaling. Stasen har avtale med SR-Bank for bruk av Medlemsnett.

Viktig. Bruker du ikke e-faktura/avtalegiro, men betaler faktura vedlagt e-post, KID-nummeret på fakturaen tastes

Retningslinjer for tilskudd til aktiviteter/ undergrupper

Stasen er positiv til aktiviteter som iverksettes av medlemmene og til slike aktiviteter kan det søkes tilskudd etter følgende retningslinjer:

- Aktiviteten/ gruppen må være organisert med eget styre og være godkjent av styret i Stasen

- Det skal holdes oversikt over de som er medlemmer i gruppen

- Bare medlemmer av Stasen og deres ektefeller/ samlivspartnere kan delta i slike grupper.

- Medlemmer av slike grupper skal betale medlemskontingent/ egenandel, dersom det søkes tilskudd

- Styret i Stasen vil fastsette et årlig tilskudd basert på aktivitetsnivå og antall medlemmer i aktiviteten/gruppen

[06.01.12]