Reiseforsikring og pensjon

Reiseforsikring for Equinor pensjonister

Vår forsikringsavtale er med Tryg - se www.tryg.no

FORSIKRINGSDOKUMENTER, GYLDIG FRA 1.12.2019

Equinor Reiseforsikringsvilkår pensjonister

Equinor ASA Forsikringsbevis 01.12.2019

Equinor ASA Reisekort pensjonister

Betingelser

Det er de samme betingelsene som gjelder uansett alder. Merk at forsikringen ikke omfatter ulykkesforsikring. Equinors førtidstidspensjonister har imidlertid denne dekningen i Equinors personalforsikring.

Det er viktig å merke at blant annet dekkes ikke skatter og offentlige avgifter. Forsikringen gjelder for reiser av inntil 45-dagers varighet og opphører når Equinor-pensjonisten dør.

Reisekort

Tidligere fikk man tilsendt «Reisekort» pr post. Nå kan man selv lagre det elektronisk eller skrive ut reisekortet på papir via linken over. Fyll først inn navn på forsikringstaker i kolonnen Name. I Coverage: World wide skal det stå Ferie og fritidsreise.

En vil også kunne finne forsikringsbevis på www.tryg.no . Fyll ut navn og policy nummer, som for pensjonister er: 5442243.

Kontakt ved skade og akutt behov for hjelp

Meld skade til Tryg Forsikring på www.tryg.no/meld-skade eller (+47 915) 04040.

Ved akutt behov for hjelp på reiser, kontakt Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01

Ved behov for utvidelse av ferie- og fritidsdekningen, kontakt Tryg via equinor@tryg.no eller på telefon +47 55 17 17 90.

Info om pensjon

Equinor har lagt ned siden statoilpensjon.no. En ny webside er nå operativ, equinorpensjon.no . Equinor Pensjon lover at denne vil bli holdt oppdatert med nyheter og annen informasjon som kan være av interesse. Siden er åpen for alle, så intern informasjon, inklusivt til oss pensjonister, vil måtte informeres på annet vis.