CURSOS

CURS DE GREC ANTIC ACTIU

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΖΩΣΗΣ

Data: del 15 al 19 de juliol.

Hores: 30 h. (20 presencials i 10 de treball a casa).

Horari: de 15:30 a 20:00

Primera part: de 15:30 a 17:30

Descans: de 17:30 a 18:00

Segona part: de 18:00 a 20:00

Lloc: Sala de Mapes del departament de Filologia clàssica (Universitat de València).

Preu:

- Matrícula general: 90 € (el preu inclou material).

- Socis / es SEEC: 70 € (el preu inclou material).

Professor: Mario Díaz Àvila

Destinataris:

- Professorat de Llengües clàssiques

- Alumnat o graduats en Filologia clàssica (o graus afins).

- Persones interessades en l'estudi actiu del grec antic i que tinguen el coneixement mínim a un curs de grec de batxillerat.

Objectius:

- Adquirir competència comunicativa oral i escrita del grec antic a un nivell bàsic (A1).

- Establir estratègies de comunicació en llengua grega mitjançant una metodologia activa.

- Mostra recursos per ensenyar grec en grec.

Metodologia:

- Les classes s'impartiran íntegrament en grec antic, donant importància a la competències comunicatives del llenguatge.

- El manual que se seguirà serà Ἀλέξανδρος, τὸ Ἑλληνικὸν παιδίον i altre material de suport a aquest.

- El nombre màxim del grup és de 25 participants.

- El nivell del curs és un equivalent a A1 (del capítol I al VI de Ἀλέξανδρος).

Inscripció:

Remetre un correu electrònic a la Delegació valenciana de la SEEC (seecvalc@gmail.com), indicant que desitja inscriure en el curs abans del 29 de juny de el 2019.

Posteriorment, i una vegada confirmada la inscripció, procedir al pagament de la matrícula entre els dies 30 de juny i 5 de juliol de 2019 al número de compte de la SEEC: ES72 0130 0051 0801 5015 4296 (Caixa Geral).
CURS "DRET ROMÀ"

1. Calendari i lloc: Els divendres compresos entre el 01/02/19 i el 01/03/19 de 18h a 21h, a la Facultat de Filologia de la Universitat de València.

2. Durada en hores:

Presencials: 15 h.

No presencials: 5 h.

Totals: 20 h.

3. Continguts de l'activitat:

1. Context històric, institucions de dret públic romà i fonts principals de coneixement del dret romà. Dret processal romà.

2. El subjecte de dret a Roma. La persona i la família.

3. El dret patrimonial romà: la propietat i les seues maneres d'adquisició; els drets reals limitadors de la propietat; els drets de crèdit i les seues fonts; i el dret successori.

4. El poder màgic de la paraula, el llenguatge "performatiu" i el dret romà.

5. Dret penal i procés criminal romà; delictes i penes.

4. Ponents / tutors: Dr. F. Javier Casinos Mora: Professor Titular de Dret Romà (Universitat de València); Dr. Carlos Sánchez-Moreno Ellar: Professor Titular de Dret Romà (Universitat de València), Dr. Alejandro Valiño Arcos: Catedràtic de Dret Romà (Universitat de València); i Dr. David Ros Gil: Secretari judicial i Doctor en Filologia Clàssica (València).

5. Import de la inscripció:

Matrícula general: 60 €

Socis de la SEEC: 15 €

Universitaris no socis de la SEEC: 40 €


CURS "INTRODUCCIÓ A L'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA"

1. Calendari i lloc: Els dilluns compresos entre el 04/02/19 i el 04/03/19 de 17h a 20h, a la Facultat de Filologia de la Universitat de València.

2. Durada en hores:

Presencials: 15 h.

No presencials: 5 h.

Totals: 20 h.

3. Continguts de l'activitat: Plantejament, cronologia, geografia, fonts, termes i conceptes de l'Arqueologia. Ciutat i urbanisme. Espais públics i monuments. Territori. Parcel·lacions i vies de comunicació. Art de construir: materials i tècniques. Ordres arquitectònics. Grans edificis urbans. Obres d'enginyeria: ponts i aqüeductes. Ports. Fortificacions. Llocs de culte: Temples i santuaris. Culte i ritual.

4. Ponents / tutors: Prof. Dr. José Pérez Ballester, Professor Titular d'Arqueologia (Universitat de València); Prof. Dr. Ferran Arasa Gil, Professor Titular d'Arqueologia (Universitat de València).

5. Import de la inscripció:

Matrícula general: 60 €

Socis de la SEEC: 15 €

Universitaris no socis de la SEEC: 40 €


CURS "ART ROMÀ"

1. Calendari i lloc: Els divendres compresos entre el 08/03/19 i el 12/04/19 de 18h a 21h, a la Facultat de Geografia i Història.

2. Durada en hores:

Presencials: 15 h.

No presencials: 5 h.

Totals: 20 h.

3. Continguts de l'activitat:

1. Les fonts per a l'estudi de l'art i l'arquitectura de l'Antiga Roma.

2. La representació del mite en l'art romà: tradició i renovació.

3. L'arquitectura romana.

4. L'art romà.

5. "Tornant a Roma". La influència de l'arquitectura i les arts de Roma després de la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident.

6. Roma al cinema.

4. Ponents / tutors (breu currículum): Dra. Marisa Vázquez de Ágredos: Professora Contractada Doctora de Història de l'Art a la Universitat de València. És doctora en Història de l'Art per la Universitat de València i doctora en Conservació i Restauració de Béns Culturals per la Universitat Politècnica de València.

5. Import de la inscripció:

Matrícula general: 60 €

Socis de la SEEC: 15 €

Universitaris no socis de la SEEC: 40 €


CURS "EXERCITATIONES PALAEOGRAPHIAE LATINAE"

1. Calendari i lloc: Els dijous compresos entre el 14/03/19 i el 09/04/19 de 18h a 21h, a la Facultat de Geografia i Història.

2. Durada en hores:

Presencials: 15 h.

No presencials: 5 h.

Totals: 20 h.

3. Continguts de l'activitat:

1. Introducció a la Paleografia llatina.

2. Braquiología medieval.

3. Manuscrits tardo-antics, altmedievals, carolinos, gòtics i humanístics.

4. Ponents / tutors: Dr. Francisco Gimeno Blay: Catedràtic d'Història Medieval a la Universitat de València, membre del Patronat Lluís Guarner i de la Biblioteca Valenciana.

5. Import de la inscripció:

Matrícula general: 60 €

Socis de la SEEC: 15 €

Universitaris no socis de la SEEC: 40 €


CURS 2017-18

CURS "INTRODUCCIÓ AL DRET ROMÀ. CLAUS DEL DRET PRIVAT ROMÀ CLÀSSIC"

València, 2-23 de febrer de 2018

Primera sessió:

El subjecte de dret a Roma: llibertat, ciutadania i família.

Prof. Dr. F. Javier Casinos Mora

2 de febrer de 2018

17:00 - 20:00

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Departament de Filologia Clàssica (Sala dels Mapes)


Segona sessió:

La jurisdicció i el procés: la repressió de la injúria.

Dr. David Ros Gil

9 de febrer de 2018

17:00 - 20:00

acultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Departament de Filologia Clàssica (Sala dels Mapes)


Tercera sessió:

Els béns i la seva transmissió: la propietat i els drets reals. La herència

Prof. Dr. Alejandro Valiño Arcos

16 de febrer de 2018

17:00 - 20:00

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Departament de Filologia Clàssica (Sala dels Mapes)


Quarta sessió:

Els crèdits i els deutes: els contractes i altres drets personals.

Prof. Dr. Carlos Sánchez-Moreno Ellart

23 de febrer de 2018

17:00 - 20:00

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Departament de Filologia Clàssica (Sala dels Mapes)


Descarregueu el Programa


Fitxa d'inscripció en el curs

Ficha matriculación Derecho Romano.pdf

EXERCITATIONES PALÆOGRAPHIÆ LATINÆ

Amb el Dr. Francisco M. Gimeno Blay de la Universitat de València


Introducció a la Paleografia llatina. La braquigrafia medieval. Dimecres 11 d'octubre (17-19h).

Manuscrits de la tardana antiguitat. Dimecres 18 d'octubre (17-19h).

Manuscrits altomedievals europeus. Dimecres 25 d'octubre (17-19h).

Manuscrits d'època carolina. Dimarts 31 d'octubre (17-19h), a causa de la festa de l'1 de novembre.

Manuscrits gòtics. Dimecres 8 de novembre (17-19h).

Manuscrits humanístics. Dimecres 15 de novembre (17-19h).


Les sessions tindran lloc a la Sala de reunions de l'àrea de Història Antiga (Facultat de Geografia i Història, Avinguda Blasco Ibáñez 28, 6ª planta).

Fitxa d'inscripció

fitxamatriculaciopaleografia.pdf

CURS D' HISTÒRIA DE L' ART GREC

Amb la Dra. i professora Marisa Vázquez de Ágredos de la Universitat de València


  1. Els precedents: l'art de la Creta minoica
  2. L'art micènic
  3. L'origen de l'art grec
  4. L'art arcaic de Grècia
  5. L'art de la Grècia clàssica.
  6. L'art de la Grècia hel·lenística.


Les sessions tindran lloc a la Biblioteca de l'àrea d'Història Antiga (Facultat de Geografia i Història, Avinguda Blasco Ibáñez 28, 6a planta).


Fitxa d'Inscripció

fitxainscripciohistoriaart.pdf