Spegelfällan

Spegelfällan

Året är 1986, Susanne 19 år, får det glädjande beskedet att hennes yrkesdrömmar kan förverkligas, tills något händer som gör att livet tar en annan riktning än hon och familjen hade tänkt sig. Vi följer Susanne genom olika livshändelser i en tid med stora samhällsförändringar b l a framsteg inom sjukvårdens sätt att bemöta henne själv som patient. Hon upplever som anställd kravet på ökad effektivitet inom sjukvården och hur besparingar och kontinuerliga omorganisationer drabbar patienter och anställda. Trots läkarvetenskapens framgångar, ökad kunskap och förbättrade metoder finns det ändå de som far illa i vården.

Min avsikt är att dela med mig av min erfarenhet som ambulerande psykolog ute på avdelningarna på stora sjukhus och i romanens form illustrera sjukvården nuvarande dilemma; att i en tid av stora framsteg inom medicinsk vetenskap på ett kostnadseffektivt sätt leva upp till de allt högre förväntningarna som dessa framsteg skapat.

Jag såg ett glapp mellan de vackra visionerna som sjukvårdspolitiker och ledare presenterar och den praktik anställda och patienter upplever. I denna roman kan läsaren få inblick i hur detta hanteras och vilka konsekvenserna blir för den enskilde patienten, för anhöriga och för personalen