Maken till Olga 

         Om fasta band och brustna trådar

- Så stod han bara där! Min farmor Olga strålade av lycka när hon beskrev sitt första möte med farfar Johan. Likt en sagoprinsessa, som vunnit halva kungariket. Året detta hände var 1913. Hon var 20 år och han var 24.

 Så här börjar min nya roman, Maken till Olga- om fasta band och brustna trådar.  Den handlar om två familjers öden och äventyr ifrån 1800-talets mitt till början av 1900-talet, I centrum står Olga och Johan. Hon som förnöjsamt ägnar sig åt sin familj och släkt och finner glädje att få en rostfri diskbänk.  Han politiskt aktiv och förtroendevald arbetare, med patos för rättvisa och demokrati. Hur var det att de två kunde mötas, trots olikheter och avstånd? Vad förenade dem och vad band dem till varandra? Johan uppvuxen i ett båtmanstorp i Trönö i Hälsingland med en ofta frånvarande far och Olga i en trygg och strävsam sågarfamilj i Skoghall. Med avstamp i tidigare generationer följer vi deras väg till varandra från förälskelsens ögonblick till en kärlek som höll hela livet.

 

Några röster om boken

·        Vackert och omsorgsfullt beskrivs hur längtan, lycka, sorg och smärta avlöser varandra i dessa människors liv - och då inte minst i kvinnornas./Berit Sundgren Grinups, universitetslektor

·        En otrolig bok med många häftiga människoöden genom generationer!/Läsare

·        Genom sin dokumentation av tidigare släktleds idoga strävan målar Birgitta Renström Linde fram livfulla och kärleksfulla porträtt av sina farföräldrar. Med sitt gedigna intresse för och stora kunnande om flydda tider blir författarens texter en länk till det förflutna och en guldgruva att ösa ur för alla som bättre vill förstå historiens påverkan på samtid och framtid./ Kersti Westin författare av historiska allåldersböcker ex. Göteborgs jubileumsbok, En stad vid havet.