Press

Huldas hemlighet

Boken fick stor uppmärksamhet med reportage i b l a Dagens Nyheter, Alingsåstidningen, Värmlandsbygden och magasinet Öden och äventyr i Sverige. Birgitta har presenterat boken på bokmässan i Göteborg och Karlstad, medverkat i radioprogrammet Släktband i P1 och i morgonprogrammet i P4 Göteborg samt föreläst bl.a. på Släktforskardagarna Karlstad , berättade där om vägen till Huldas Hemlighet. Föreläsning kring boken har gjorts i bl.a. Sunne kulturhus, bokkaféet i Od samt på Bowen-föreningens årsmöte i Karlstad.

Spegelfällan

Boken har uppmärksammats bl.a. i Bohuslänningen, Alingsåstidningen och morgonprogrammet i P4 Göteborg.

Föreläsning kring boken har gjorts i bl.a. Sunne kulturhus och bokkaféet i Od