Mystiek en Meditatie

binnen de christelijke spiritualiteit

overzicht cursussen en begeleidingen

Over deze website

Deze website is bedoeld voor mensen die verdieping en ervaringsgerichte cursussen zoeken binnen de christelijke spiritualiteit: meditatie, mystiek en contemplatie middels een cursus en/of persoonlijke begeleiding.

Het christendom blijkt een enorme rijkdom op dit gebied te hebben wat lange tijd onderbelicht is gebleven en laatste decennia meer in de belangstelling staat. Rijkdom op gebieden die veel meer met boeddhisme geassocieerd wordt, blijkt al bijna 2000 jaar ook in christendom aanwezig. Mystiek en spiritualiteit brengen het geloof tot leven en overstijgen de kerkelijke grenzen. 

Op zoek naar het mysterie van God is de ontdekking van het mystieke hart en vanuit dit hart te leven, is een belangrijke weg voor mij persoonlijk geweest. Vanuit dit hart kun je met God/Christus innerlijk een relatie hebben en mag je misschien ervaren dat God in de diepte van je zijn woont. 

Nieuw: Stilte dag thuis, eenmaal per maand, zie onderaan.

De cursussen worden gegeven en zijn ontwikkeld door Antoinette van Gurp  ➤   


NB. Klik voor meer informatie bij de cursussen hieronder op het pijltje ➤ of op de afbeelding

Zie ook onder menu ☰ linksboven.

Live cursussen

Meditatie in de christelijke traditie. Een meditatie vorm die je dichter bij God/Christus kan brengen. 

Meer lezen  ➤ 

Mystiek, christelijke mystiek, toegankelijk gemaakt door een methode om de mystieke teksten dichter bij jezelf te brengen. 

Meer lezen  ➤ 

Lectio divina

lees meer ➤ 

Pinkstercursus

De heilige Geest leren kennen in vele vormen. Online cursus. Meer lezen  ➤ 

De woestijnmoeders en - vaders.

Leren van de doorgegeven kennis van de woestijnmonniken. Online cursus. Meer lezen ➤ 

Thomas Merton online. Een innerlijke pelgrimsweg gaan.

Meer lezen  ➤ 

Van hoofd naar hart, online cursus voor wie het mystieke hart wil ontdekken. Meer lezen  ➤ 

Monnik in jezelf, een online cursus met de basisprincipes van het thuis leven als monnik. 

Meer lezen

Christelijke meditatie online. Met begeleidende teksten in ingesproken meditaties.

Meer lezen  ➤ 

Geestelijke begeleiding 

Individuele begeleiding op je geestelijke weg, bij je relatie met God en met jezelf. Ook met meditatie/ visualisatie voor wie dat wenst. Meer lezen  ➤ 

Geestelijke Oefeningen van Ignatius

33 weken lang dagelijks een Bijbeltekst lezen en gesprekken daarover. Vervolgcursus in ontwikkeling. 

Meer lezen  ➤ 

Andere activiteiten

Stilte dagen thuis

- meditatie en contemplatief gebed -

Eenmaal in de maand, op de laatste vrijdag van de maand, organiseren we (Karin van Beek en ik) een stilte dag.
We houden deze maandelijkse stiltedag thuis en ervaren dit als een ware ondersteuning op de geestelijke Weg.

Iedereen kan zich daarbij aansluiten en ieder houdt die stille dag in de eigen omgeving. Er is verder geen uitwisseling. Ter ondersteuning van die stilte dag sturen we een week van tevoren een mystieke tekst, waarover ieder voor zich thuis kan mediteren en je kan helpen om dieper de stilte in te gaan. De een mediteert een halve dag, de ander houdt die stille dag op een andere dag. Het helpt als je je verbonden voelt om een dag in stilte te zijn.

De dagelijkse praktijk van meditatie en contemplatief gebed staat vaak onder druk doordat onze aandacht wordt opgeëist door alles wat er in het leven en de wereld op ons af komt. Een dag zonder afleidingen en in zwijgen maakt ons ‘schoon’ en schept nieuwe ruimte. Een ruimte waarin wij eenvoudig ‘zijn’ in de stilte. Er groeit geestelijke kracht door samen stil te zijn, al bevindt een ieder zich op zijn of haar eigen plaats. 

Je kunt je ervoor opgeven bij een van ons. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Karin van Beek www.petach.nl & Antoinette van Gurp: antoinettevangurp@gmail.com

kloosterweekend

Meer lezen  ➤ 

Over de begeleiding: Antoinette van Gurp. Meer lezen  ➤  

Heb je vragen of 

ben je geïnteresseerd?

Neem contact op via antoinettevangurp@gmail.com  

of  telefoonnummer: 06 28 86 84 83