NASTAVNIČKA REVIJA


časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska

Godište III. Zagreb, lipanj 2022. Broj 1

S A D R Ž A J

Kosti nose težinu, mišići nas pokreću (str. 3 – 22)

Višnja Pranjić, Ivana Pišćenec, Martina Trnčević

(stručni članak)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Bobath koncept (str. 23 – 35)

Sonja Briski

(stručni članak)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Koncepti zdravstvene njege u rehabilitaciji bolesnika s invaliditetom (str. 37 – 53)

Ivana Pišćenec, Martina Trnčević, Višnja Pranjić

(pregledni članak)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Bazalna stimulacija (str. 55 – 70)

Martina Trnčević, Ivana Pišćenec, Višnja Pranjić

(pregledni članak)

______________________________________________________________________________________________________________________________


Magnet recognition program®. Jedan od alata za postizanje izvrsnosti u sestrinstvu u Universitäts und Rehabilitationskliniken Ulm (str. 71 – 84)

Miroslava Kičić

(pregledni članak)


Nastavnička revija


Časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska


https://doi.org/10.52444/nr


GODIŠTE II., BROJ 2, 2021.

ISSN 2757-1661

UDK 61

UDK 37

Upute autorima Nastavničke revije

NASTAVNIČKA REVIJA

časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska

Godište II. Zagreb, prosinac 2021. Broj 2

S A D R Ž A J


STRUČNI ČLANCI

Agresivnost u adolescenciji. Istraživanje nekih oblika agresivnog ponašanja srednjoškolaca (str. 3 23)

Tatjana Antičević, Dubravka Protić, Višnja Pranjić

(stručni članak)

_______________________________________________________________________________________________________________

Kvaliteta života djece razvedenih roditelja (str. 24 52)

Martina Jakelić, Ana Mutić, Dubravka Protić

(stručni članak)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Povezanost samopoštovanja nastavnika s procjenom školskog ozračja (str. 53 73)

Đurđica Hlapčić

(stručni članak)

________________________________________________________________________________________________________________

Utjecaj potresa na mentalno zdravlje učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska (str. 74 105)

Ana Mutić, Ana Tomić, Ines Štivić

(stručni članak)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Životne navike srednjoškolaca i osjećaj zadovoljstva životom – primjer dviju strukovnih škola (str. 106 138)

Suzana Avgustinović, Ana Mutić, Ana Tomić

(stručni članak)

________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj s 10. simpozija Društva nastavnika zdravstvene njege HUMS-a, 7. simpozija Društva za povijest HUMS-a i 4. simpozija Društva studenata HUMS-a (str. 139 140)

Miroslava Kičić

(izvještaj)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj s 1. Međužupanijskog stručnog vijeća za nastavnike u programu medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege (str. 141 143)

Dubravka Protić

(izvještaj)


Nastavnička revija

Časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://doi.org/10.52444/nr

GODIŠTE II., BROJ 1, 2021.

ISSN 2757-1661

UDK 61

UDK 37

IMPRESSUM I SADRŽAJ

Upute autorima Nastavičke revijeNASTAVNIČKA REVIJA

časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska

Godište II. Zagreb, lipanj 2021. Broj 1

S A D R Ž A J

STRUČNI ČLANCI

Etičko korištenje interneta i lažni profili (str. 3 – 20)

Smiljana Perić – Gordana Sekulić-Štivčević – Dunja Marušić Brezetić

(stručni rad)

Medicinska geografija (str. 21 – 46)

Vesna Kralj

(pregledni rad)

Fekalna transplantacija (str.47 – 67)

Aida Krkić Drobić

(stručni rad)

Krivnja i oprost (str. 68 – 75)

Irena Habazin

(pregledni rad)

Palijativna skrb u pedijatriji (str. 76 – 87)

Monika Lovrek Seničić – Miroslava Kičić – Alma Karabegović

(stručni rad)

Izvještaj s 9. Simpozija društva nastavnika zdravstvena njege HUMS-a,

6. Simpozija društva za povijest HUMS-a i 3. Simpozija društva studenata HUMS-a (str. 88 89)

Miroslava Kičić

(izvještaj)

DUGAC, Željko, O sestrama, siromašnima i bolesnima: Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba,

Srednja Europa, Zagreb, 2015. 244 str. (str. 90 93)

Dubravka Trgovec

(prikaz knjige)


Časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska

https://doi.org/10.52444/nr

GODIŠTE I., BROJ 1, 2020.

ISSN 2757-1661

UDK 61

UDK 37

Upute autorima Nastavničke revijeNASTAVNIČKA REVIJA


časopis Škole za medicinske sestre Vinogradska


Godište I. Zagreb, prosinac 2020. Broj 1

S A D R Ž A J

Uloga edukacije u prevenciji pneumonija povezanih sa strojnom ventilacijom (str. 3-20)

Sonja Briski

(stručni članak)

________________________________________________________________________________________________________

Spolnost i adolescencija (str. 21-39)

Dubravka Protić – Irena Koraj – Višnja Pranjić

(stručni članak)

________________________________________________________________________________________________________

Stavovi učenika škola za medicinske sestre prema osobama homoseksualne orijentacije (str. 40-60)

Višnja Pranjić – Marica Bakin Batnožić

(stručni članak)

_______________________________________________________________________________________________________

O online nastavi zdravstvene njege iz perspektive učenika Škole za medicinske sestre Vinogradska (str. 61-80)

Dubravka Protić – Tatjana Antičević – Višnja Pranjić

(stručni članak)

_______________________________________________________________________________________________________

Percepcija učenika o nedostatnoj zdravstvenoj njezi (str. 81-93)

Dubravka Trgovec

(stručni članak)

________________________________________________________________________________________________________

Adolescenti i alkohol (str. 94-116)

Irena Koraj – Dubravka Protić – Višnja Pranjić

(stručni članak)