Welkom op de website van Marieke's PaardenZorg

Osteopathie - Revalidatie - Training - Instructie


Alle diensten van Marieke's PaardenZorg staan in het teken van paardenwelzijn.

"Een individu verkeert in een staat van welzijn wanneer het in staat is zich actief aan zijn levensomstandigheden aan te passen en daarmee een toestand kan bereiken die het als positief ervaart" (vlgs. de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht)

Welzijn is dus een dynamisch begrip! De osteopathische stelling "bewegen is leven" sluit naadloos aan bij het streven naar paardenwelzijn. Marieke richt zich in haar PaardenZorg met al haar diensten dan ook op bewegen om tot dit welzijn te komen of dit te behouden.

Waarom? Omdat ze vanuit haar ruim 25 jaar ervaring, met onder andere veel "beschadigde" en oude(re) paarden, weet hoe belangrijk bewegen is!

Hoe? Daar wordt op deze website voor iedere dienst uitleg over gegeven.

Marieke's PaardenZorg +31 (0)6 15029168 info@mariekespaardenzorg.nl