Werkwijze

De behandeling:

De osteopathische behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Marieke's PaardenZorg is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat. De behandeling vindt bij voorkeur plaats op de locatie van het paard. Behandeling op de locatie van Marieke's PaardenZorg is ook mogelijk.

Voorafgaand aan de behandeling wordt een korte screening gedaan. Wanneer uit deze screening een contra- indicatie blijkt, dan wel Marieke's PaardenZorg heeft geen vertrouwen in de behandeling, is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken.

Voor de behandeling moet het paard schoon en droog zijn en tenminste 3 uur daarvoor niet getraind of gereden zijn. Een rustige plaats voor de behandeling is zeer gewenst.

De in de screening gevonden problemen zullen worden behandeld. Na de behandeling is het belangrijk dat het dier een periode van rust krijgt, waarin het vrij kan bewegen. Dit is nodig om het lichaam tijd te geven te herstellen en de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren. De hersteltijd kan per paard verschillen. Daarom wordt na de behandeling een op het paard afgestemd advies gegeven voor een bewegings/trainingsschema. Dit advies helpt om het beste resultaat uit de behandeling te halen. Zo nodig wordt een vervolgafspraak gepland.

In de meeste gevallen volstaat 1 behandeling, met een uitloop naar 2 tot 3 behandelingen binnen 6 maanden. Voor onderhoud en preventie is 1 behandeling per jaar geadviseerd, afhankelijk van de mate van belasting.

Let op!

Bij acute koorts of kreupelheid, koliek, wonden, slokdarmverstopping of andere plotseling optredende problemen is osteopathie niet de eerste aangewezen therapie. Bel in deze gevallen en bij twijfel altijd eerst de dierenarts!