Werkwijze

Het revalidatie-traject

Het voor revalidatie aangeboden dier wordt altijd eerst gescreend op lichamelijke mogelijkheden en beperkingen. Daarna wordt een plan van aanpak en verwacht tijdsschema opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de (on)mogelijkheden van de revalidant en de wensen van de klant. Indien nodig zal een osteopathische behandeling voorafgaan aan het verdere revalidatie-traject.

Na de eventuele osteopathische behandeling wordt eerst door middel van trainen aan de hand de nadruk gelegd op het onbelast herstellen van zowel de fysieke als mentale gezondheid. Wanneer het paard er klaar voor is, wordt training onder het zadel erbij opgepakt. Gedurende het hele traject staat het vrij bewegen in uitloopstal, paddock of weide centraal.

Een revalidatie-traject kan duren van 6-8 weken tot 1-1,5 jaar. De duur is geheel afhankelijk van de staat waarin het dier dat ter revalidatie wordt aangeboden, verkeert.

Van kortdurende revalidatie (6-8 weken) is meestal sprake bij herstel na een operatie, blessure of ziekte. Dit is zowel op eigen locatie als op locatie van Marieke's PaardenZorg mogelijk.

Bij een langdurig revalidatie-traject zal Marieke de eerste 6-8 weken intensief betrokken zijn, waarna de grootste verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de adviezen met betrekking tot benadering, management, voeding, training, instructie en eventuele (veterinaire) vervolgbehandelingen bij de eigenaar (klant) ligt.

Langdurige revalidatie zal in de meeste gevallen op eigen locatie plaatsvinden, om te zorgen voor stabiliteit en zekerheid voor het te revalideren dier op langere termijn.

In alle gevallen bepaalt het dier het tempo van de revalidatie!

De eigenaar blijft altijd nauw betrokken bij het revalidatie-traject en wordt steeds geïnformeerd over de voortgang.