Marieke's PaardenZorg is gespecialiseerd in Revalidatie van paarden en pony's.

Voor zo goed mogelijk herstel na bijvoorbeeld een blessure, maar ook voor verbeteren van het welzijn van getraumatiseerde en/of oudere dieren wordt gebruik gemaakt van alle kennis en kunde die bij MPZ aanwezig is. Waar nodig worden daarnaast uiteraard andere specialisten bij de revalidatie betrokken.

Jarenlange ervaring in het omgaan met, rijden, trainen en behandelen van oudere (15+) paarden en pony's met een "rugzakje" heeft geleid tot een unieke kijk op het welzijn, de behoeftes, mogelijkheden en beperkingen van ieder uniek dier.

Deze ervaring heeft ruim 15 jaar geleden al geleid tot de oprichting van RC De Paardenbloem. Een ruiterclub die door Marieke en haar moeder is opgezet als non-profit organisatie om een tiental paarden en pony's de ruimte te geven om ieder met hun bijzondere achtergrond en eigenheden oud te laten worden. Door de dieren, voor zover mogelijk, in te zetten tijdens een dagelijks lesuur voor kinderen uit de directe omgeving, voorzien zij in hun eigen onderhoud. De paarden en pony's van de club bereiken door de individuele aanpak en verzorging èn het blijven bewegen, leeftijden van meer dan 25 tot zelfs 40 jaar.

Bewegen in relatie tot Revalidatie: Bewegen is in ieder aspect van revalidatie of herstel onmisbaar. Dit kan gaan om vrij bewegen in weide of paddock, of gecontroleerd bewegen aan de hand of longe. Bewegen zorgt voor optimale doorbloeding en goede spijsvertering, het voorkomt stijfheid en, zeker zo belangrijk: verveling!

Zelfs wanneer een dier door een blessure gebonden is aan stalrust voor een bepaalde (korte) periode, kan bewegen in de stal een boost geven aan het herstel. Hierbij spelen dan met name de principes van grondwerk en het uitdagen van het leervermogen van het dier een rol. Ook de hersens uitdagen is een vorm van beweging!

Revalidatie kan worden ingezet bij:

  • herstel na blessure of trauma (ook mentaal trauma)
  • herstel van de algehele gezondheid
  • leren omgaan met beperkingen als gevolg van letsel en slijtage
  • vage klachten als onregelmatige kreupelheden, veranderingen in gedrag en rijdbaarheid

Let op!

Bij acute koorts of kreupelheid, koliek, wonden, slokdarmverstopping of andere plotseling optredende problemen is revalidatie niet van toepassing. Bel in deze gevallen en bij twijfel altijd eerst de dierenarts!