Wie zijn wij ?

Wij zijn een heel klein groepje vrijwilligers, afkomstig uit heel Vlaanderen.  We zetten ons gratis en belangeloos in, er zijn binnen onze werking geen vergoedingen voorzien. We zijn zelf allemaal gedupeerden in de Arco zaak, en halen onze motivatie uit een groot onrechtvaardigheidsgevoel.  Niemand van ons is lid van of heeft bindingen met een politieke partij.

Iedereen die zich kan terugvinden in onze doelstellingen en zich daar voor wil inzetten, kan zich kandidaat stellen om onze groep te vervoegen. Gebruik hiervoor de contactpagina of stuur een e-mail naar hoezithetmetarco@gmail.com .