Hoe zit het met Arco ?

Inleiding

Hallo,

als u op deze website terecht bent gekomen, dan was u vermoedelijk op zoek naar informatie over Arco.  Op deze website proberen we objectieve informatie te verschaffen aan gedupeerden, eventueel hun kinderen of erfgenamen of aan ieder die interesse heeft voor de zaak Arco. 

Met deze informatie kan iedere gedupeerde voor zich beslissen of hij/zij wil proberen om de verloren centen te recupereren, en wat daarvoor had moeten gebeuren. Veel mensen gaan er maar van uit dat als er ooit een compensatie komt, dat die er dan voor alle gedupeerden zal zijn. Dat is heel waarschijnlijk niet zo. Wie niets heeft ondernomen, is volgens ons waarschijnlijk zijn geld kwijt. Hun enige hoop is waarschijnlijk een dading. Daarover berichten we later meer.

Doelpubliek

Als u zelf coöperatieve deelbewijzen bezit van de Groep Arco, Arcopar, Arcoplus of Arcofin, dan is de informatie op deze website belangrijk voor u. Lees alles rustig door en bekijk zeker ook even onze veel-gestelde-vragen. Als u meent dat er nuttige informatie ontbreekt, dan horen we dat graag van u.

Als u zelf geen deelbewijzen bezit, dan kent u misschien mensen uit uw omgeving die ze wel hebben.  We vragen u met aandrang om hen deze informatie te bezorgen. Stuur hen een e-mail en bezorg hen de link naar deze website. Het is belangrijk voor hen, zeker als ze tot nu toe nog niets hebben ondernomen om hun verduisterde geld te recupereren. We vermoeden dat er (slechts) maximum 15.000 gedupeerden weet hebben van het feit dat er belangengroepen actief zijn rond de Arco affaire. De meesten volgen gewoon wat groepen op Facebook, maar hebben waarschijnlijk nog niets effectief ter zake ondernomen om hun belangen veilig te stellen.

Misschien heeft u alle hoop op schadeloosstelling laten varen en gelooft u niet meer in een goede afloop van de Arco affaire.  Dat is uw goed recht, we merken vooral op verschillende Facebook groepen over Arco dat u geen uitzondering bent.  Als u in deze situatie verkeert, vragen we u toch om het bestaan van belangengroepen te verkondigen aan andere gedupeerden.  U zou er hen, en ons, een grote dienst mee kunnen bewijzen. Ze kunnen dan tenminste zichzelf informeren, en voor zichzelf beslissen welke initiatieven ze menen te moeten ondernemen.  

Als u na het lezen van de verschillende hoofdstukken op deze website nog vragen heeft, kijk dan voor een antwoord zeker ook even bij onze veel gestelde vragen.  Als u ook daar het antwoord op uw vraag niet kan vinden, stuur uw vraag dan per e-mail aan ons. We doen ons best om ze te beantwoorden. 

Doel van deze website

Deze website heeft als doel:

Doel van deze website

Deze website heeft als doel:

Timing

De laatste feiten van de Arco affaire zijn in maart 2023 verjaard. Het is al sinds enige tijd daarvoor niet meer mogelijk om zich als gedupeerde aan te sluiten bij een organisatie als Deminor of Arcoclaim.       

Disclaimer

Dit initiatief wordt gedragen door vrijwilligers, en niemand van ons genoot ooit een juridische vorming in het Belgisch recht.  Alle informatie die we hier aanbieden, kan u helpen om zelf uw mening te vormen over wat u kan en zou moeten ondernemen.  We evalueren onze werking regelmatig intern, en af en toe toetsen we een en ander af met mensen die wel een juridische achtergrond hebben. Maar in geen geval zal u rechten kunnen ontlenen aan informatie die u hier gevonden heeft, of ons in gebreke stellen als het u niet lukt om zaken te realiseren naar aanleiding van informatie die u hier te weten bent gekomen.