Ejendomsforhold

Ydre Færingehavn, sygehus fra 1936.

Ejer: Færøernes Lagting (historisk vurdering).

Ydre Færingehavn, smedje fra 1931.

Ejer: Færøernes rederiforening. Smedemester Wentzel Petersen drev smedjen og var muligvis ejer (historisk vurdering).

Landstationer flere steder langs den grønlandske vestkyst fra Borgshavn i syd til Færinge Nordhavn i nord, et ukendt antal skure og andre anlæg (100+).

Ejere: De enkelte bådelaug i perioden fra 1934 til ca. 1960. (Ukendt ejerskab i dag).