Nordafar

I 1948 indgik et selskab i Ålesund, A/L Utrustning, et samarbejde med danske erhvervsinteresser om udbygning af Færingehavn. Det resulterede i oprettelsen af et dansk selskab, Grønlands Industri og Handel A/S, også kendt som Asgriko, som fik koncessionen at drive en fiskeristation længere inde i fjorden. Samarbejdsaftalen med nordmænd gik ud på, at de norske skibe bandt sig til at anvende stationen, som skulle bygges, for at sikre den et økonomisk grundlag. I 1952 blev færinger indbudt til forhandlingerne for at også få dem med i samarbejdet, og i 1953 blev det norsk-dansk-færøske selskab, Nordafar, stiftet, som skulle stå for udbygningen og driften af den nye fiskerihavn. I løbet af kort tid fik Færingehavn kaj, bedding, værksted, butik, olieanlæg, fryseri og lager til agn, salt og anden nødvendig proviant til flåden.