Telemast (34)

Telemasten stod i forbindelse med andre telemaster, især på fjeldet Skinderhvalen og maste i den ydre Færingehavn. Det tekniske udstyr i forbindelse med telemasten på Nordafar stod inde i et af kontorerne i den østre/ øvre ende og nederste etage i huset Himmelfjeldet. Både masten og udstyret inde på kontoret var ejendom hos Grønlands Tele.