Modtagehal (16)

Lager til utilvirket fisk og modtagehald, hvor fisken blev indvejet m.v.