Oprydning

Under besøg på Færøerne 18. marts 2016 nævnte den grønlandske landsstyreformand, at færingerne bør rydde op efter sig i Færingehavnen.

I fortsættelse heraf nedsatte lagmandskontoret den 20. april 2016 en styregruppe at forestå en forundersøgelse om dette. Lagmandskonteret pegede på, at formålet med forundersøgelsen er at belyse problematikken om, hvordan man skal gå frem for at formindske de miljømæssige konsekvenser af, at de gamle stationer forfalder, og at resultatet af forundersøgelsen skal være en rapport, som landstyrene på Færøerne og i Grønland kan tage stilling til. Spørgsmålet om oprydning blev også diskuteret af lagmanden og landstyreformanden under besøg på Nordafar-stationen i den indre Færingehavn den 28. april 2016 i forbindelse med rigsmøde i Grønland og fornyelse af den politiske samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut og Føroya Landsstýri om udvikling og gensidigt samarbejde.

Stationerne, som der er tale om, er især bygningslevn på Nordafar stationen, som var aktiv i perioden 1953 til 1985, men også om levn fra andre færøske fiskeristationer i Grønland, især på Ravns Storø, som åbnedes i 1926, i Færingehavnen, som åbnedes i 1927, i Toqqusaq fra 1934, Kangarssuk fra 1959, Borgshavn fra 1959, Grædefjord (gr. Kangerluarsussuaq) fra samme tid og muligvis Færinge Nordhavn ved Aasiaat fra 1939. Stationerne, som er afsondrede og ligger i folkefattige områder, er i forfald, og landsstyrene er enige om, at det er nødvendigt at tage stilling til de miljømæssige konsekvenser på grund af dette.

En vigtig del i forbindelse med dette er spørgsmålet om ejendomsforhold og dermed formelt ejendomsansvar.

Under henvisning til, at der er tale om private ejendomme i Grønland, har Færøernes Landsstyre gjort de grønlandske myndigheder opmærksom på, at det offentlige på Færøerne ikke har formelt ansvar for efterladenskaberne fra den færøske fiskerivirksomhed i Grønland, som for det meste var privatøkonomisk erhvervsvirksomhed, til dels med offentlige subsidier, og at det færøske landsstyres deltagelse i spørgsmålet om oprydning som udgangspunkt er pr. kulance for at bevare de gode forhold med Grønland.